Wat beteken dit indien ek by ’n plek werk wat ’n noodsaaklike diens verrig?

Elke noodsaaklike onderneming moet beplan hoe hulle hul bedrywighede gaan voortsit: hulle moet die nodige veiligheids- en higiëne-maatreëls nakom om die verspreiding van die Covid-19-virus te voorkom of reël dat noodsaaklike werk tuis gedoen word. Jy moet tuis werk indien moontlik, maar jou werkgewer gaan vir jou die spesifieke reëlings vir jou werkplek verduidelik.

Wat moet ek doen om veilig te bly indien ek ’n werker is wat noodsaaklike dienste verrig?

Werkers moet redelike voorsorgmaatreëls vir hul eie gesondheid en veiligheid, en die gesondheid en veiligheid van ander, tref wanneer hulle werk. Dit beteken dat enige redelike gesondheids- en veiligheidsinstruksies, -beleide en -prosedures wat aan jou voorgeskryf word, gevolg moet word om veilig te bly en seker te maak dat jy nie die gesondheid en veiligheid van ander waarmee jy deur jou werk in aanraking kom in gevaar stel nie.

Werk saam met jou werkgewer om nuwe werkswyses te ontwikkel wat nodig is om jou en ander se veiligheid te verseker.

Ek is ’n kunstenaar - gaan enige ondersteuning verleen word om te verseker dat ons onsself finansieel kan onderhou totdat daar weer programme geskeduleer kan word?

Die Departement van Kultuur, Kuns en Sport voer tans samesprekings met verskillende belanghebbendes om te bepaal wat moontlik sal kan wees. Ons het begrip vir die feit dat kunstenaars geweldig deur die beperkings benadeel gaan word en ons gaan verskillende opsies ondersoek en 'n plan ontwikkel oor hoe om hierdie probleem te takel. Ons gaan deur die Nasionale departement gelei word in die samestelling van hierdie plan.

Ek werk in die landboubedryf – waar kan ek tydens die inperkingsperiode meer inligting oor die bedryf bekom?

Vir nadere besonderhede oor die implikasie van die inperkingsregulasies oor Landbou en Landbouverwerking, besoek asseblief: www.elsenburg.com