Sakeondernemings, meld hiermee 'n positiewe geval van Covid-19 in die werkplek by die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid aan: aanlyn-vorm.

Indien jy van mening is dat 'n onderneming nie die riglyne vir gesondheid volg om die verspreiding van Covid-19 te keer nie, kan jy dit met behulp van hierdie aanlyn-vorm rapporteer.

Ons glo vas dat die ekonomie in die Wes-Kaap weer aan die gang kan kom indien dit op 'n verantwoordelike manier gedoen word sodat die verspreiding van Covid-19 voorkom word, en ons is daartoe verbind om ondernemings tydens hierdie krisis te steun. Die volgende riglyne is daarop gemik om ondernemings te help om die nodige gesondheids- en veiligheidsmaatreëls in te stel om die verspreiding van Covid-19 te keer. Klik hier vir ‘n PDF-weergawe van die riglyne.

Besoek ook asseblief ons hulpbronafdeling  vir nuttige plakkate, kontrolelyste en plakkers wat mense herinner aan gesondheidsriglyne om die verspreiding van Covid-19 te keer.

So versprei die koronavirus

Die koronavirus kan oorgedra word deur druppels vloeistof  wanneer jy hoes, nies, skree en praat. Wanneer mense hoes en nies, beland druppels vloeistof  op hul hande en die voorwerpe of oppervlaktes rondom hulle. Die koronavirus word dan versprei wanneer hul hande aan ander se hande en aan voorwerpe soos toerusting, geld, deurhandvatsels en toonbanke raak. Indien iemand hul oë, neus en/of mond aanraak nadat hulle ander mense se hande en voorwerpe met die koronavirus daarop aangeraak het, kan hulle besmet word. Die koronavirus kan etlike dae op oppervlaktes oorleef.

Vyf goue reëls om die verspreiding van koronavirus te voorkom

Die volgende is die vyf goue reëls om die verspreiding van die koronavirus te voorkom:

1. Hou ’n afstand tussen jou en ander mense:

 • deur tuis te werk indien moontlik; en
 • deur tuis te bly wanneer jy siek voel.

2. Fisiese afstand tussen ander mense:

 • Hou 'n afstand van ten minste 1.5 meter (twee armlengtes) tussen jou en ander indien jy saam met hulle moet werk of hulle moet bedien.
 • MOENIE hande skud, knuffel, of vuis stamp of elmboog stamp nie. Bly op 'n afstand staan.

3. Handewas/ontsmetting:

 • Was jou hande gereeld met seep en water vir 20 sekondes.
 • Jy kan ook alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel aan jou hande smeer.
 • Was jou hande nadat jy aan mense, oppervlaktes en voorwerpe geraak het.

4. Beoefen goeie higiëne:

 • Hoes of nies in die kromming van jou elmboog of in 'n snesie en gooi dit in 'n vullisblik, en was jou hande onmiddellik daarna.
 • Moenie met ongewaste hande aan jou gesig raak nie.

5. Dra lapmaskers:

 • Dra ’n lapmasker wat jou neus en mond bedek.
 • Moenie aan die masker raak nadat jy dit aangesit het nie.
 • Hou die masker heeltyd aan, behalwe wanneer jy moet eet/drink. Haal dit versigtig aan die bandjies af sodat jy kan eet/drink en plaas dit in 'n skoon papier- of plastieksak.

Praktiese stappe vir voorbereiding van die werkplek en werknemers

1. Doen ’n risikobepaling van die werkplek

 • Gebruik, indien dit beskikbaar is, die maatskappy se beroepsgesondheids- en veiligheidspersoneel; indien nie beskikbaar nie, oorweeg dit om 'n personeellid aan te stel om in hierdie hoedanigheid op te tree om duidelike kommunikasie en verantwoordelikheid te verseker.
 • Identifiseer waar moontlik plekke waar mense met mekaar in wisselwerking is en plekke waar kontak tussen mense en voorwerpe voorkom.
 • Bepaal praktiese maatreëls vir elk van hierdie plekke om kontak te beperk en om die plek na kontak te ontsmet.
 • Dink na oor die volgende belangrike areas:
  • Werknemeringange
  • Aantrekkamers, kleedkamers
  • Kliënte-ingange
  • Werkstasies
  • Gange
  • Rakke
  • Kliëntediensareas
  • Betaalpunte
  • Werknemerskantien/ontspanningskamer
  • Werknemerstoilette
  • Kliëntetoilette
  • Ontvangsareas vir goedere
  • Afvalareas
 • Oorweeg die volgende belangrike maatreëls:
  • Herrangskik werkstasies (oppervlaktes, lessenaars, stoele, toerusting).
  • Merk 1.5 m-afstande met maskeerband of verf.
  • Plaas handontsmettingsmiddel by wasbakke.
  • Bring uithangborde aan.
  • Versprei middagete/teepouses van werknemers sodat sosiale afstand gehandhaaf kan word.

2. Voer 'n werknemersrisikobepaling en -werkprosedureplan uit

 • Gebruik die personeel van die maatskappy se bedryfsgesondheidsafdeling om 'n werknemersrisikobepaling uit te voer wat werknemers met 'n verhoogde risiko vir ernstige siekte (bv. bejaardes > 60 jaar oud, diabete, mense met borskwale, hartsiektes, ander chroniese siektes of wat immuunonderdrukkende behandeling ondergaan, sal identifiseer) en tref reëlings dat hierdie werknemers van die huis af werk, of in 'n laerisikogebied werk, of spesiale verlof toegestaan word.
 • Identifiseer watter werknemers tuis kan werk en laat hulle toe om dit doen.
 • Struktureer werksprosesse en werkruimte-uitleg om kontak tussen werknemers en kontak tussen kliënte en werknemers tot die minimum te beperk.
 • Plaas werknemers in spanne/skofte en verminder kontak met ander spanne/skofte.
 • Moenie werknemers tussen spanne en skofte rondskuif nie.
 • Wys toesighouers/bestuurders aan om alle personeellede te sif vir simptome en blootstelling aan die koronavirus wanneer hulle opdaag om te begin werk.

3. Lei werknemers op

 • Lei werknemers op (ten minste) ten opsigte van die volgende:
  • Hoe koronavirus versprei word
  • Simptome van koronavirus
  • Wat hulle moet doen indien hulle vermoed hulle het koronavirus opgedoen en moedig hulle aan om hul werksbestuurder in te lig indien hulle simptome het of blootgestel was aan iemand wat dit het
  • Watter maatreëls gevolg moet word om die verspreiding te keer
  • Hoe om ’n gesigmasker aan te sit, af te haal, te bêre en te reinig, asook enige persoonlike beskermende toerusting (PBT) wat gebruik word
  • Om nooit PBT met ander mense te deel nie
 • Herhaal opleiding deur gereeld boodskappe te stuur en toepaslike aanwysingsborde en plakkate te vertoon.
 • Kommunikasiemateriaal vir voorkoming van koronavirus moet op verskillende plekke aangebring word en moet maklik sigbaar wees. Indien jy nie sulke materiaal het nie, kan jy dit hier aflaai en uitdruk: https://coronavirus.westerncape.gov.za/resources
 • Die webwerf bevat materiaal oor baie voorkomingsaktiwiteite, soos die gebruik van maskers, die skoonmaak van gebiede, wat om te doen wanneer jy siek is, isolasie, sosiale afstand, plakkers vir toue mense, handewas en nog baie meer. Baie van die materiaal is beskikbaar in Engels, isiXhosa en Afrikaans, en die meeste daarvan is in PDF- of JPEG-formaat vir maklike drukwerk en gebruik.
 • Die gebruik van materiaal met die regering se handelsmerke op word aangemoedig, selfs langs die handelsmerkmateriaal van die maatskappy.
 • Indien jy 'n openbare aankondiging, luidspreker of 'n ander klankstelsel by die werkplek geïnstalleer het (bv. 'n radio-/luidsprekerstelsel in die winkel), maak gebruik daarvan om personeel en klante/kliënte aan veiligheidsmaatreëls te herinner.
 • Gereelde boodskappe, soos hierbo aanbeveel, dien beide as 'n herinnering aan personeel en klante/kliënte en maak hulle bewus en bereid om te help met die nakoming van veiligheidsmaatreëls.
 • Moedig mense doelbewus aan deernis te betoon teenoor ander om die risiko van stigma in die werkplek te verminder.

4. Maak seker dat die volgende beskikbaar is:

 • Alkoholgebaseerde handontsmettingsmiddel op aangewese plekke
 • Oorweeg dit om vir elke werknemer alkoholgebaseerde handontsmettingsmiddel te gee wanneer hulle binne die werkplek moet rondbeweeg of die werkplek moet verlaat (bv. drywers)
 • Ten minste twee lapmaskers per werknemer
 • Voldoende voorraad handontsmettingsmiddel, seep, papierhanddoeke, vullisblikke en ander skoonmaakmiddels
 • Bykomende uniforms of werksklere vir werknemers
 • 'n Toepaslike kleedkamer vir werkers om werksklere uit te trek en apart van mekaar te bêre.

Voorkoming van koronavirusbesmetting by die werkplek

1. Sif werknemers daagliks

 • Werknemers wat enige van die volgende simptome het, moet aangemoedig word om nie werk toe te kom nie en na ’n koronavirustoetssentrum te gaan. Die volgende is simptome van koronavirusinfeksie:
  • Koors
  • Hoes
  • Seer keel
  • Kortasem wees
 • Die provinsiale COVID-19-blitslyn by 021 928 4102 gee advies oor watter toetssentrum om te besoek.
 • Die ideaal is dat personeel hulself tuis moet sif voordat hulle vertrek om te gaan werk, en indien hulle simptome het, moet hulle hul bestuurder/toesighouer inlig.
 • By hul aankoms by die werkplek moet alle werknemers daagliks deur die onderneming gesif word om ander werknemers te identifiseer wat moontlik een van die simptome hierbo ontwikkel het.
 • Enigeen met enige van hierdie simptome mag nie toegelaat word om te begin werk nie. Hulle moet 'n chirurgiese masker of 'n lapmasker ontvang, moet hul hande was, en na 'n koronavirus-toetssentrum vervoer word.

2. Personeel wat werk toe reis

 • Indien werknemers in openbare of aangewese werknemersvoertuie soos 'n minibustaxi of bus ry, moet hulle so ver as moontlik van ander passasiers sit.
 • Die voertuig mag nie voller as 50% van sy laaikapasiteit gelaai word nie, en alle vensters van die voertuig moet oop wees om die ventilasie te verhoog.
 • Werknemers moet te alle tye lapmaskers dra indien hulle per openbare vervoer reis.
 • Hulle moet hul hande insmeer met alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel voordat hulle in die voertuig klim en ook nadat hulle uit die voertuig geklim het.
 • Werknemers moet aangemoedig word om aan niks te raak nie wanneer hulle uit voertuie klim deur hul hande ineengevleg voor hul te hou.

3. Werkplekingange vir personeel

 • Gebruik sover moontlik slegs een ingang/uitgang.
 • Moenie toelaat dat personeel by hierdie ingang/uitgang saamdrom nie.
 • Indien die deure nie outomaties oopgaan nie, hou die deur waar moontlik oop sodat minder persone aan die handvatsels raak. Waar dit nie moontlik is nie, moet jy dit oorweeg om 'n werknemer (bv. veiligheidswag) by die deur te laat staan en hom/haar opdrag gee om die deur vir alle personeellede/besoekers oop te maak om te verseker dat mense nie aan die handvatsels raak nie.
 • Personeel en besoekers wat die werkplek binnekom, moet hul hande ontsmet sodra hulle binnekom en weer wanneer hulle uitgaan, veral indien hulle aan die handvatsels geraak het.
 • Geen biometriese toegang moet toegelaat word nie.

4. Fisiese afstand by die werkplek

 • Beperk die aantal mense by die werkplek (werknemers en kliënte ingesluit) tot een persoon per 6 vierkante meter (d.w.s. die vloeroppervlakte gedeel deur 6). Hierdie getal maak voorsiening vir die vloeroppervlakte wat met rakke, toerusting en winkeltoebehore bedek is.
 • Sodra die getal bereik is (een persoon per 6 vierkante meter), mag mense slegs toegelaat word om in te gaan sodra ander vertrek.
 • Herrangskik werksruimtes sodat elke werknemer 'n afstand van 1.5 meter van ander (werknemers/kliënte/klante) kan handhaaf.
 • Indien dit nie moontlik is om werksruimtes te herrangskik nie, beperk die aantal werknemers wat in 'n werkruimte op een slag is deur alle werknemers wat tuis kan werk toe te laat om dit te doen en/of om werkspatrone te herrangskik sodat werknemers in skofte of op verskillende dae kan werk.
 • Waar moontlik moet werknemers nie werksoppervlaktes deel of dieselfde toerusting gebruik nie. Onthou dat gedeelde werkstasies en toerusting tussen skofte of tussen gebruik skoongemaak moet word.
 • Verhoed dat werknemers met baie ander werknemers kontak het deur hulle in dieselfde klein span te laat werk en nie tussen spanne rond te skuif nie.
 • Vermy dit om hande te druk, drukkies te gee en fisieke kontak met mense. Groet mense met 'n glimlag, of 'n knik, of buig vooroor of waai.
 • Verminder beweging van bestuurders en toesighouers tussen werkplekke waar moontlik. Indien hulle 'n werkplek moet besoek, moet hulle nie aan oppervlaktes raak nie.

5. Werkplekingange vir kliënte/klante

 • Gebruik sover moontlik 'n enkele ingang/uitgang om toegangsbeheer te vergemaklik. Indien die deure nie outomaties oopgaan nie, hou die deur waar moontlik oop.
 • Enigeen wat die perseel binnekom, moet 'n lapmasker dra.
 • Enigeen wat die perseel binnekom (klante/kliënte/besoekers) moet hul hande by die ingang ontsmet en ook wanneer hulle uitgaan.
 • 'n Werknemer wat by die ingang staan, kan die ontsmettingsmiddel op mense se hande spuit wanneer hulle die perseel binnekom/verlaat, eerder as wat baie mense die bottel ontsmettingsmiddel gebruik.
 • Verhoed dat mense die perseel binnekom indien daar al te veel mense binne is. Laat een persoon (insluitend werknemers en kliënte/klante) per 6 vierkante meter toe

6. Toue of wagareas vir klante/kliënte

 • Verminder toue deur 'n afspraakstelsel te implementeer waar moontlik.
 • Waar toue nodig is, moet jy sorg dat kliënte/klante fisiese afstand hou deur merkers op die vloer aan te bring om die afstand van 1.5 m aan te dui. Herhaal dit deur toepaslike aanwysingsborde te vertoon en 'n werknemer aan te stel om te monitor of dit toegepas word.
 • Indien 'n wagarea met sitplekke gebruik word, sorg dat mense ver van mekaar af sit en beperk die getal wat in die wagkamer toegelaat word. Indien die kapasiteit vir mense wat wag bereik word, moet jy kliënte/klante aanmoedig om óf 'n afspraak te maak óf later terug te keer, eerder as om in 'n tou buite die wagarea te staan.
 • Vee die sitplekke in die wagarea ná gebruik af met 'n oplossing wat 70% alkohol bevat.
 • By winkelsentrums moet jy met die bestuur en/of naburige winkels kontak maak indien toue buite ander winkels ontstaan om voldoende afstand tussen toue te verseker.

7. Gange en loopgange tussen werksruimtes

 • Voorkom opeenhoping van werknemers en/of klante/kliënte (bv. in winkels of pakhuise) deur in gange en loopgange wat gewoonlik besig is strepe op die grond uit te merk wat 1.5 m van mekaar af is.
 • Wys die rigting in gange en loopgange aan (d.w.s. maak dit 'n "eenrigting-gang") deur, indien moontlik, pyle op die vloer te plaas.
 • Voorkom opeenhoping in die gange deur die pak van produkte op die rakke gedurende handelsure te beperk of om die gange te sluit wanneer produkte uitgepak word om te voorkom dat opeenhoping plaasvind.
 • Moenie gange en loopgange met bokse of toerusting blokkeer nie.

8. Gereelde handewas en higiënemaatreëls

 • Sorg dat fasiliteite vir alle werknemers en kliënte/klante/besoekers beskikbaar is om gereeld hul hande te was of om alkoholgebaseerde handontsmettingsmiddel te gebruik.
 • Moedig werknemers aan om hul eie houer ontsmettingsmiddel saam met hulle te dra of verskaf dit aan hulle sodat minder mense dieselfde houer hanteer.
 • Waar werknemers in 'n situasie is waar hulle aan mense moet raak en/of goed van hulle moet neem, soos geld of kredietkaarte, moet hulle vir hul alkoholgebaseerde handontsmettingsmiddel aanbied om hul hande te ontsmet voordat hulle hulp verleen. Spuit die handontsmettingsmiddel op hul hande. Moenie vir hulle die houer met die handontsmettingsmiddel gee nie.
 • Werknemers moet ook hul hande was nadat hulle aan mense en/of oppervlaktes en voorwerpe geraak het.

9. Gebruik van lapgesigmaskers

 • Almal moet nou lapgesigmaskers dra wanneer hulle in die openbaar uitgaan (werkplekke ingesluit).
 • Lapmaskers moet korrek gebruik word om doeltreffend te wees. Sien onder.
 • Elke werknemer moet twee lapmaskers ontvang sodat een beskikbaar is vir gebruik terwyl die ander gewas en gestryk word.
 • Ondanks die feit dat jy 'n masker dra, moet jy nog steeds die ander maatreëls volg om verspreiding te voorkom – hou 'n afstand van 1.5 meter tussen jou en ander mense en was gereeld jou hande.
 • Jy moet ook seker maak dat jy ingelig is oor die korrekte manier om jou masker op te sit, te dra en af te haal.
 • Neem kennis van die volgende raad ten opsigte van maskers dra:
  • Was jou hande voordat jy die masker aansit.
  • Hou die masker sodat die regte kant na jou neus en mond wys. Maak seker dat beide jou neus en mond goed bedek is.
  • Bind die masker agter jou kop vas of as die masker rekkies het, maak seker dat hulle styf is.
  • Nadat jy die lapmasker opgesit het en dit gemaklik pas, MOENIE AAN JOU GESIG RAAK totdat jy die masker afhaal nie.
  • Hou die masker heeltyd aan, behalwe as jy moet eet/drink.
  • Haal die masker af deur die toutjies of rekkies los te maak, hou dit net aan die toutjies of rekkies en plaas dit in 'n houer om gewas te word.
  • Moenie aan die masker raak wanneer jy dit uittrek nie.
  • Moenie die masker aan jou nek laat hang wanneer dit nie gebruik word nie.
  • Was jou hande deeglik nadat jy die masker afgehaal het.
  • Was dit in warm water en stryk jou lapmasker daagliks.
  • Indien 'n werknemer sy/haar masker gedurende die werksdag moet afhaal (bv. tydens teetyd/middagete) en dan weer moet opsit, moet hy/sy sorg dat die masker slegs aan die toutjies/rekkies gehanteer word. Die masker moet in 'n skoon papier- of plastieksak (duidelik gemerk met die persoon se naam) gebêre word wanneer dit nie gebruik word nie.

10. Gebruik van gesigskerms of visiere

 • Daar is tans geen bewyse wat die gebruik van gesigskerms in 'n werksomgewing steun nie aangesien dit lywig en onprakties is en werknemers sal waarskynlik daaraan raak en hul hande sodoende besmet.
 • Gesigskerms bied egter teoreties gesproke 'n mate van beskerming, en as werknemers dit wil gebruik, moet hulle toegelaat word om dit te doen, MAAR hulle moet dit korrek gebruik.
 • Selfs wanneer hulle ’n gesigskerm dra, moet werknemers steeds ’n lapmasker ook dra om afskeidings uit hul neus en mond te keer.
 • Dieselfde voorkomende maatreëls geld as vir lapgesigmaskers:
  • Was jou hande voordat jy die gesigskerm aansit.
  • Nadat jy die gesigskerm aangesit het en dit gemaklik pas, MOENIE AAN JOU GESIG OF DIE GESIGSKERM RAAK totdat jy die gesigskerm afhaal nie.
  • Haal die gesigskerm af deur die voorkopband op te trek.
  • Moenie aan die gesigskerm self raak wanneer jy dit uittrek nie.
  • Moenie die gesigskerm op jou kop trek wanneer jy dit nie gebruik nie.
  • Was jou hande deeglik nadat jy die gesigskerm verwyder het.
  • Maak die gesigskerm skoon deur beide kante met 'n alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel af te vee.
  • Indien 'n werknemer sy/haar gesigskerm gedurende die werksdag moet afhaal (bv. tydens teetyd/middagete) en dit dan weer opsit, moet hy/sy sorg dat die gesigskerm slegs aan die kopband gehanteer word.
  • Die gesigskerm moet in 'n spesifieke area (duidelik gemerk met die persoon se naam) geberg word wanneer dit nie in gebruik is nie en moet met alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel ontsmet word voordat dit weer gebruik word.

11. Gebruik van handskoene

 • Handskoene word NIE aanbeveel vir gereelde gebruik buite die gesondheidsorgomgewing nie.
 • Indien handskoene onder normale omstandighede as persoonlike beskermende toerusting (PBT) benodig word, dit wil sê afhangende van die aard van die werk wat by die werkplek gedoen word, moet werknemers dit dra.
 • Alle ander werknemers wat nie onder normale omstandighede handskoene as PBT benodig nie, moet hul hande gereeld was of 'n alkoholgebaseerde handontsmettingsmiddel gebruik.

12. Kliëntedienspunte

 • Werknemers moet hul hande ontsmet voor en ná elke kliënt/klant wat bedien word.
 • Kliënte/klante moet ook hul hande voor en ná die interaksie met die werknemer ontsmet.
 • Dit is verkieslik dat die werknemer die ontsmettingsmiddel op die kliënt/klant se hande spuit eerder as om die bottel ontsmettingsmiddel vir hulle te gee.
 • Perspex- of glasskerms kan by kliëntedienspunte gebruik word om 'n hindernis tussen die kliënt/klant en die werknemer te skep. Dit moet gepaard gaan met uithangborde wat opdrag gee dat geen van die oppervlaktes van die skerm aangeraak moet word nie. Daarbenewens moet beide kante van die skerm gereeld met seep en water gewas en met ontsmettingsmiddel ontsmet word.
 • Toonbanke, kredietkaartmasjiene en enige ander voorwerpe waarmee kliënte/klante in aanraking kom, moet ná elke kliënt/klant skoongemaak word.
 • Kliënte/klante moet waar moontlik die kaartbetaling self doen, en sodoende die kontak tussen kassier en kliënt/klant verminder.
 • DIe gebruik van kontaklose stelsels moet by betaalpunte aangemoedig word.
 • By elektroniese betalings moet geen verdere papierwerk en ondertekening vereis word nie.
 • Oorweeg dit om slegs 'n kassier by die betaalpunt te hê wat ook die verpakking doen. Alternatiewelik, stel die betaalpunt so op dat die kassiere en pakkers van mekaar geskei word.

13. Werknemerkantiens en pousekamers

 • Werkskofte en pouses moet beplan word om die aantal werknemers in die “pousekamer” of kantien op een slag te verminder.
 • Uithangborde moet in die pousekamer aangebring word om te verseker dat daar ten minste 1.5 meter fisiese afstand gehou kan word, selfs tydens teepouses.
 • Skei tafels en stoele sodat hulle minstens 1.5 meter van mekaar geplaas is.
 • Moedig werknemers, waar moontlik (afhangend van die spesifieke terrein en die weer), aan om hul pouses in die buitelug deur te bring en herinner hulle om aan te hou om fisiese afstand te beoefen.
 • Vertoon tekens wat werknemers aanmoedig om hul hande deeglik te was voor en ná ete en om fisiese afstand te handhaaf.
 • Sorg dat daar 'n wasbak en seep in die pousekamer vir werknemers beskikbaar is.
 • Maak alle oppervlaktes deeglik skoon.

14. Werknemer- en kliënte-/klantebadkamerfasiliteite

 • Moedig werknemers/kliënte/klante aan om hul hande te was deur gepaste uithangborde te vertoon.
 • Sorg dat daar water en seep vir handewas beskikbaar is. Kontaklose kraanstelsels of krane wat met die elmboog oop- of toegemaak kan word, word verkies.
 • Moenie laphanddoeke in die badkamer gebruik nie. Gebruik liewer papierhanddoeke wat in vullisblikke met deksels weggegooi kan word (vullisblikke wat met 'n voetpedaal werk).
 • Sorg dat die vullisblikke groot genoeg is om baie papierhanddoeke te bevat en/of maak die vullisblikke gereeld leeg.
 • Gebruik plastieksakke binne die vullisblikke sodat dit maklik kan leeggemaak word.
 • Skoonmaakpersoneel wat die vullisblikke leegmaak, moet handskoene dra en daarna hul hande was.
 • Toilette en badkamers moet deur die loop van die dag gereeld skoongemaak word – gebruik 'n aantekenstelsel om aan te dui hoe gereeld dit gedoen word.

15. Werksklere

 • Waar dit prakties is, moet werkklere by die werkplek gelos word en in grootmaat gewas word en standaard veiligheidsmaatreëls moet tydens wassery gevolg word.
 • Indien dit nie moontlik is om werkklere by die werkplek te los nie moet werknemers dan aangeraai word om hul werkklere by die werkplek te verwyder en in 'n plastieksak te plaas. Hulle moet hul hande was nadat hulle die werkklere uitgetrek het. Hulle moet dan die werkklere tuis in warm water was.
 • Indien dit nie moontlik is om eers by die werk van kleredrag te verwissel nie, moet werknemers hul werksklere dadelik uittrek wanneer hulle by die huis kom en dit in 'n wasmandjie plaas. Hulle moet hul hande was nadat hulle hul die werkklere uitgetrek het.
 • Let daarop dat klere nie uitgeskud moet word nie, aangesien dit die virus kan vrystel.
 • Die boonste deel van skoene moet met alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel afgevee word.
 • Die onderkant van skoene moet nie aangeraak woord nie. As die onderkant van skoene skoongemaak moet word, moet jy handskoene dra en jou hande deeglik was nadat jy die handskoene verwyder en weggegooi het.
 • Werknemers het voldoende werksdrag/uniforms nodig sodat hulle daagliks nuwe werkklere kan aantrek.

16. Ventilasie

 • Vermeerder natuurlike ventilasie by die werkplek. Dit kan byvoorbeeld gedoen word deur 'n agterdeur wat 'n veiligheidshek het oop te hou of vensters oop te maak.
 • Indien lugversorgers gebruik word, moet daar 'n minimum van 12 lugveranderings per uur wees, en lug mag nie gehersirkuleer word nie.

17. Daaglikse skoonmaakroetines en afvalbeheer

 • Oppervlaktes en voorwerpe wat gereeld aangeraak word, moet daagliks skoongemaak en ontsmet word.
 • Gebruik seep en water om areas skoon te maak waar moontlik. Ontsmet dan met 'n verdunde bleikmiddeloplossing. Verdun 30 ml bleikmiddel per liter water.
 • Vee die area versigtig af met 'n 70%-alkoholoplossing indien die area nie met seep en water skoongemaak kan word nie.
 • Algemene ontsmettingsmiddels wat gebruik kan word, sluit in:
  • Bleikmiddel, d.w.s. natriumhypochloried (0.1%)
  • Alkohols, d.w.s. etanol (70%)
  • Kwaternêre ammoniumverbindings
  • Waterstofperoksied (3%)
  • Peroksi-asynsuur (0,5%)
  • Fenolies, d.w.s. karboliese seep
  • Jodofore, d.w.s. jodium (1%)
 • Alle toerusting wat deur werknemers gedeel word, moet voor elke gebruik skoongemaak word.
 • Afval uit afvalhouers moet in plastieksakke weggegooi word en verseël word voordat dit in die algemene afval vir vullisverwydering weggegooi word.
 • Werknemers wat afval hanteer, moet handskoene dra wanneer die afvalhouers leeggemaak word.
 • Afvalhanteerders en skoonmakers moet skoene dra wat hul voete bedek.
 • Maak die afvalarea daagliks skoon.

18. Ontvangs van goedere van verskaffers

 • Bestuurders moet sover moontlik in hul voertuig bly.
 • Bestuurders en assistente moet 'n lapmasker dra.
 • Fisiese afstand moet gehandhaaf word wanneer jy goedere ontvang.
 • Bestuurders en assistente moet handontsmettingsmiddel gebruik voordat hulle afleweringsdokumente of pakkette aan werknemers oorhandig.
 • Verseker gereelde handewas of gebruik van handontsmettingsmiddel.

Bestuur van werknemers wat met koronavirus geïnfekteer of moontlik geïnfekteer is

Indien 'n werknemer by jou werkplek met die koronavirus besmet is, is dit baie belangrik om bystand aan die werknemer, sowel as ander werknemers, te lewer en te besluit wat gedoen kan word om die verdere verspreiding van die koronavirus te stop, hetsy by die werkplek of by die huise van almal wat met die werknemer kontak gehad het.

Om dit doeltreffend te kan doen, moet elkeen van die volgende kwessies aangespreek word:

 1. Ondersteun daardie werknemer en help met isolasie.
 2. Ondersteun ander werknemers en tref voorbereidings vir berading.
 3. Stel die Departement van Gesondheid in kennis dat jy 'n werknemer het wat koronavirus (COVID-19) opgedoen het.
 4. Poog om vas te stel hoe daardie werknemer besmet geraak het.
 5. Identifiseer wie die werknemer op sy beurt dalk besmet het.
 6. Help om met al hierdie mense kontak te maak en help met kwarantynmaatreëls.
 7. Gaan voort om werknemers te sif om tekens van moontlike infeksie van die koronavirus op te spoor.
 8. Neem stappe om verdere infeksie te voorkom.
 9. Moontlike tydelike sluiting van die werksplek.
 10. Heropening van die werkplek.
 11. Reiniging van die besmette area.

Elk van hierdie 11 kwessies word hieronder bespreek.

Ondersteuning aan covid-19-geïnfekteerde werknemer

Aangesien hy/sy vir die koronavirus getoets is, sal jou werknemer waarskynlik in kwarantyn wees en 'n dokter of verpleegster sou hom/haar in kennis gestel het dat hy/sy besmet is en dat hy/sy 14 dae lank geïsoleer moet word. Daar is egter soms verkeerde kommunikasie hieromtrent en jou werknemer kan dalk nog steeds by die werk wees.

Indien die werknemer by die werk is, doen die volgende:

 • Skei hom/haar onmiddellik van ander werknemers, verkieslik deur hom/haar in 'n goed geventileerde kamer te laat wag.
 • Vra hom/haar om hul hande deeglik te was.
 • Voorsien hom/haar van 'n chirurgiese masker indien jy een het. Indien nie, gebruik dan 'n lapmasker.
 • Sorg dat jou werknemer berading kry en in staat is om die ander instruksies te volg.
 • Help die werknemer om die advies van die Departement van Gesondheid rakende afsondering te volg.
 • Help om vas te stel of die werknemer in staat is om hom/haarself af te sonder en of afsondering in 'n openbare fasiliteit nodig is. Indien jy 'n openbare fasiliteit benodig, moet jy dit noem wanneer jy die Departement van Gesondheid kontak.
 • Bepaal of die werknemer in staat is om huis toe te reis of na 'n openbare afsonderingsfasiliteit te reis sonder die risiko dat ander lede van die publiek besmet word; bv. hulle mag nie openbare vervoer gebruik nie. Indien nie, help die werknemer om veilig by die huis te kom.

Indien die werknemer tuis of in 'n kwarantynfasiliteit is, moet jy die volgende doen:

 • Help die werknemer om die advies van die Departement van Gesondheid te volg rakende afsondering wat nodig is om hul familie, vriende, kollegas te beskerm.
 • Help om vas te stel of die werknemer in staat is om hom/haarself tuis effektief af te sonder en of afsondering by 'n openbare fasiliteit nodig is. Indien jy 'n openbare fasiliteit benodig, moet jy dit noem wanneer jy die Departement van Gesondheid kontak.
 • Voorsien geskikte reëlings vir siekteverlof vir die 14 dae wat die werknemer van die werk af weg is. Let daarop dat 14 dae die minimum afsonderingstyd is en dat dit langer kan wees afhangend van hoe siek die werknemer word en die behandeling wat hy/sy benodig.

Bykomende inligting:

 • Verskaf berading via jou werknemerbystandsprogram (WBP) of 'n werknemerwelstandsprogram of via 'n kollega wat vertroulik sal optree.
 • Indien die waarskynlikheid groot is dat die besmetting by die werk opgedoen is (met ander woorde dit het ontstaan vanweë of tydens werkspligte), moet die werknemer 'n eis vir vergoeding voltooi.

Ondersteuning aan ander werknemers

 • Verseker die personeel dat jy die situasie in ooreenkoms met advies van die Departement van Gesondheid (sien hieronder) hanteer en dat jy die besmette werknemer sal ondersteun.
 • Stel personeel in kennis dat die Departement van Gesondheid en ander regeringsdepartemente, bygestaan deur jou gesondheids- en welstandsafdeling of beroepsgesondheidsdiens (indien jy een van hierdie eenhede het), werknemers sal sif om moontlike blootstelling aan die virus vas te stel en hulle sal raad gee oor watter verdere stappe om te neem.
 • Kontak die organisasie se werknemerbystandsprogram (WBP) of afdeling vir gesondheid en welstand (of beroepsgesondheidsdiens) en stel hulle in kennis om so spoedig moontlik te help met die pogings wat reeds aan die gang is ten opsigte van sifting, berading en sielkundige ondersteuning vir werknemers van die betrokke winkel. Andersins kan jy 'n betroubare kollega aanstel om ondersteuning en berading aan werknemers te bied.
 • Monitor die geestesgesondheid en stresvlakke van alle werknemers en wees vriendelik en bedagsaam ten opsigte van die potensiële stres wat werknemers mag ervaar indien 'n kollega geïnfekteer word en die moontlikheid dat hulle blootgestel kan word.
 • Jy moet 'n kommunikasieplan in plek hê om te verseker dat werknemers die korrekte inligting ontvang.

Stel die Departement van Gesondheid en die Departement van Arbeid in Kennis

 • Die Departement van Gesondheid is bewus van alle individue wat deur middel van laboratoriumverslagmeganismes positief vir COVID-19 toets. Weens vertragings met die rapportering mag die werknemer egter voor die Departement van Gesondheid van die diagnose bewus wees.
 • Die werkgewer moet die provinsiale COVID-19-blitslyn by 021 928 4102 skakel.
 • Nadat jy die relevante blitslyn geskakel het, moet die relevante span van die Departement van Gesondheid of ’n ander regeringsdepartement se span jou kontak en jou help.
 • Jy moet ook die Departement van Arbeid en Indiensneming kontak.

Stel vas hoe hierdie werknemer die infeksie opgedoen het

 • Die werknemer kon besmet geraak het deur medewerkers/bestuurders, kliënte/klante, of deur iemand in hul huis of sosiale kring. Daarom is die volgende belangrik:
 • Help die werknemer om te identifiseer of hy/sy in aanraking was met iemand wat simptome van 'n keel- en borsinfeksie gehad het. Hierdie simptome is:
  • Koors
  • Hoes
  • Seer keel
  • Kortasem
 • Dit is net so belangrik dat die bestuur tussen die werknemers en gereelde besoekers aan die werkplek direk identifiseer watter persone enige van die bogenoemde simptome het. Dit kan die persoon of persone wees wat die werknemer oorspronklik besmet het en moontlik steeds onwetend die infeksie onder ander werknemers, besoekers en kliënte versprei.
 • Gebruik waar moontlik die ondersteuning van bedryfsgesondheidspersoneel om met die identifisering van kontakte hulp te verleen. Maak 'n lys van al hierdie werknemers en ander mense wat simptome het, aangesien dit beoordeel moet word om te besluit of hulle vir die koronavirus getoets moet word. Sluit waar moontlik die naam, van, kontaknommer en adres van hierdie individue in.
 • Afhangend van hoeveel werknemers daarby betrokke is, kan dit nodig wees om die werkplek tydelik te sluit terwyl hierdie ondersoeke aan die gang is.

Identifiseer met wie die werknemer in noue kontak was

 • Enige individue met wie die werknemer in kontak was sedert hy/sy siek geword het, kan ook die siekte kry en hulle moet van ander werknemers en kliënte/klante (indien van toepassing) geskei word en moet in kwarantyn gaan.
 • Vra die werknemer met wie hy/sy in noue kontak was (m.a.w. persoonlike kontak binne een meter, of ’n gedeelde of geslote ruimte wat hulle met die betrokke werknemer gedeel het in die 48 uur voor die simptome begin het) of nou mee saamgewerk het. Dit kan die volgende insluit:
  • Ander werknemers
  • Besoekers aan die werkplek
  • Gereelde kliënte/klante
  • Verskaffers
  • Mense in hul buurt
  • Mense saam met wie hulle reis
  • Mense by openbare byeenkomste
  • Gesinslede
 • Vra ook al die werknemers by die onderneming of hulle onthou dat hulle in noue kontak met die werknemer was of nou saamgewerk het sedert die dag dat hy/sy siek geword het.
 • Kry waar moontlik die steun van bedryfsgesondheidspersoneel of 'n aangewese menslikehulpbron-personeellid om met kontakopsporing en bestuur van kontakte hulp te verleen. Maak 'n lys van al hierdie werknemers en ander kontakte, aangesien dit moontlik in kwarantyn moet plaasvind om verdere verspreiding te voorkom. Sluit waar moontlik die naam, van, kontaknommer en adres van hierdie individue in.
 • Afhangend van hoeveel werknemers daarby betrokke is, kan dit nodig wees om die werkplek tydelik te sluit terwyl hierdie ondersoeke aan die gang is.

Help om geïnfekteerde mense op te spoor of in kwarantyn te plaas

 • Die Departement van Gesondheid, bygestaan deur vennote in regeringsdepartemente, sal met al hierdie kontakte 'n onderhoud voer om vas te stel of die blootstellingsvlak voldoende was om besmet te raak, en dus of hulle in kwarantyn geplaas moet word of nie. Kontak die Departement van Gesondheid onmiddellik.
 • Indien die onderneming egter 'n welstandsdiens vir werknemers of 'n beroepsgesondheidsdiens het, word daar van hulle verwag om onder leiding van die Departement van Gesondheid met hierdie proses te help.
 • Verskaf asseblief die lys van kontakte aan die Departement van Gesondheid. (Moenie die aanvanklike kontak met die Departement van Gesondheid uitstel terwyl jy hierdie lys opstel nie.)
 • Reël dat die Departement van Gesondheid in 'n afgesonderde kamer of telefonies toegang tot werknemers het.
 • Verskaf toepaslike spesiale verlofreëlings vir werknemers wat in kwarantyn geplaas moet word vir die periode van tot 14 dae wat hulle in kwarantyn gaan wees.
 • Kwarantyn beteken dat mense wat 'n groot risiko loop om koronavirus op te doen vir 14 dae van die ander mense geskei word vanaf die datum waarop hulle aan hul besmette kollega blootgestel is, sodat hulle nie ander kan besmet nie.
 • Afhangend van hul tuisomstandighede kan hulle tuis of by 'n spesiaal voorbereide kwarantynfasiliteit in kwarantyn geplaas word.
 • Om tuis in kwarantyn te wees, moet hulle 'n kamer hê waarin hulle alleen kan bly, apart van die res van die huishouding.
 • Afhangend van hoeveel werknemers daarby betrokke is, kan dit nodig wees om die werkplek tydelik te sluit terwyl hulle in kwarantyn is.

Gaan voort om werknemers vir moontlike tekens van koronavirusinfeksie te sif

 • Dit is moontlik dat sommige van die persone wat kontak met die werknemer gehad het, nie tydens die bogenoemde prosesse geïdentifiseer is nie, en daarom moontlik steeds werk en die risiko loop om besmet te raak. Sommige mense kan ook met koronavirus besmet wees en tog heeltemal gesond wees, maar eers later siek word. Dit is moontlik dat sulke mense steeds kan werk en dat hulle selfs die oorspronklike bron van die koronavirus by die werkplek kan wees.
 • Daarom moet alle werknemers daagliks deur die onderneming gesif word (sien afdeling A vir verdere besonderhede oor daaglikse sifting van personeel) om ander werknemers te identifiseer wat simptome kan ontwikkel.
 • Indien 'n werknemer simptome opdoen, moet hy/sy nie werk toe gaan nie, maar dit eerder aan die toesighouer en die Departement van Gesondheid rapporteer (skakel die provinsiale COVID-19-blitslynlyn by 021 928 4102), wat hulle sal adviseer oor watter toetssentrum hulle moet besoek sodat die toets vir koronavirus gedoen kan word.
 • Sommige werknemers kan egter werk toe kom, selfs al het hulle simptome, en daarom moet toesighouers elke dag voordat hulle begin werk, vrae vra oor enige simptome wat hulle mag hê. Indien die werknemer tydens die werksdag ongesteld voel, moet hy/sy weer vir simptome gesif word en dienooreenkomstig hanteer word.

Stappe om te neem om enige toekomstige infeksies onder personeel te voorkom

 • Alle gebiede waar die werknemer by die werkplek gewerk het of besoek het, moet deeglik met seep en water skoongemaak word en met 'n verdunde bleikmiddeloplossing afgevee word (verdun 30 ml bleikmiddel per liter water om 'n 0.1%-mengsel te maak). Indien die gebied nie met seep en water skoongemaak kan word nie, moet dit versigtig met 'n bleikmiddel of 'n 70%-alkoholoplossing afgevee word.
 • Algemene ontsmettingsmiddels wat gebruik kan word, sluit in:
  • Bleikmiddel, d.w.s natriumhypochloried (0.1%)
  • Alkohols, dit wil sê etanol (70%)
  • Kwaternêre ammoniumverbindings
  • Waterstofperoksied (3%)
  • Peroksi-asynsuur (0.5%)
  • Fenol, dit wil sê karboliese seep
  • Jodofore, d.w.s. jodium (1%)
 • Die area wat skoongemaak moet word, verskil vir elke ruimte, en sluit die kombuis, personeelkamer, kantien, toiletgeriewe, waentjies, mandjies, deurhandvatsels, werkstasies, rekenaars en toonbanke in.
 • Indien groot oppervlaktes en 'n groot aantal voorwerpe skoongemaak en ontsmet moet word, moet die werkplek tydelik gesluit word terwyl dit gedoen word.
 • Volg die riglyne hierbo streng rakende die voorkoming van koronavirusinfeksie.

Moontlike tydelike sluiting van die werkplek

 • Die Departement van Gesondheid sal moontlik moet adviseer of die werkplek tydelik gesluit moet word weens die openbare gesondheidsrisiko indien dit oop bly.
 • Dit word in oorleg met die bestuurders van die onderneming gedoen en hang van 'n aantal faktore af, insluitend die volgende:

Afhangend van die volgende faktore, kan die werkplek of 'n gedeelte van die werkplek tydelik gesluit word:

 • Indien die aantal werknemers wat simptome het, baie groot is, as gevolg van die tyd wat nodig is om ondersoek in te stel of vas te stel of hulle vir koronavirusinfeksie getoets moet word, al dan nie.
 • Indien die aantal werknemers wat kontak gehad het met die werknemer/s met koronavirusinfeksie groot is, as gevolg van die tyd wat nodig is om ondersoek in te stel of vas te stel of hulle vir koronavirusinfeksie getoets moet word, al dan nie.
 • Indien die area by die werkplek en die hoeveelheid items wat skoongemaak moet word groot is as gevolg van die tyd wat benodig word om hierdie belangrike taak te voltooi.
 • Indien daar ‘n groot aantal werknemers is wat met koronavirusinfeksie gediagnoseer is en dus geïsoleer moet word, aangesien daar onvoldoende werknemers by die werkplek mag wees om met die werk voort te gaan.
 • Indien ‘n groot aantal personeellede as kontakte van die besmette werknemer geïdentifiseer is en daarom in kwarantyn geplaas moet word, aangesien daar dan onvoldoende werknemers by die werkplek sal wees om met die werksaamhede voort te gaan.
 • Die definisie van "groot" hang af van die aard van die besigheid en werkplek en moet in samewerking met die span van die Departement van Gesondheid bespreek word.

Let daarop dat indien 'n maatskappy vrywillig weier om 'n werkplek te sluit wanneer hulle aangeraai word om dit te doen, is die inspekteurs van die Departement van Indiensneming en Arbeid bevoeg om die perseel te sluit.

Tydelike sluiting van die werf kan voorkom word deur:

 • die oppervlaktes en besmette voorwerpe vinnig skoon te maak en te ontsmet;
 • die sifting van ander werkers wat nog nie besmet is nie, betyds af te handel;
 • nadat die ontsmetting voltooi is, die personeel van ander takke af te sonder om dié wat in isolasie en kwarantyn geplaas is, te vervang, maar dit te vermy dat personeel op kort termyn by verskeie takke werk; dit wil sê die bystandwerknemers moet in die medium termyn dan slegs by een tak op 'n slag werk;
 • tydelik voldoende geskoolde personeel aan te stel om diegene wat in isolasie en kwarantyn geplaas is te vervang;
 • infeksie van werknemers met koronavirus te voorkom deur die omsigtige stappe in die eerste afdeling van hierdie dokument te volg; en
 • werknemers op te lei om koronavirusinfeksie te voorkom.

Heropening van die werkplek

Om die werkplek te heropen, moet die volgende minimum vereistes in plek wees:

 1. 'n Evaluering van die omstandighede wat tot die blootstelling van die werknemer/s aan die koronavirus gelei het.
 2. 'n Beskrywing van die stappe wat gedoen sal word om enige tekortkominge in voorkomingsaktiwiteite wat tydens die evaluering blootgestel is, reg te stel.
 3. Volledige opleiding (en opknappingsopleiding) van werknemers oor koronavirus-voorkomingsaktiwiteite moet uitgevoer word.
 4. Die skoonmaak en ontsmetting van alle besmette oppervlaktes en voorwerpe moet gedoen word.
 5. Die beoordeling en beskrywing van die stappe wat geneem is, moet in 'n verslag saamgestel word en op rekord gehou word, asook aan die Departement van Gesondheid en die Departement van Indiensneming en Arbeid beskikbaar gestel word.
 6. Prosedures moet in plek wees om al die bogenoemde voorkomingsaktiwiteite uit te voer.
 7. Indien 'n werkplek op instruksie van 'n inspekteur van die Departement van Indiensneming en Arbeid gesluit is, moet formele nakoming getoon word voordat dit toegelaat sal word om die werkplek te heropen.

Skoonmaak van die besmette area

 • Maak alle oppervlaktes/voorwerpe skoon waarmee die besmette persoon/persone in kontak was.
 • Persoonlike beskermende toerusting (PBT) moet tydens skoonmaak gedra word en personeel moet hul hande deeglik voor en ná skoonmaak was.
 • Die volgende PBT moet tydens skoonmaak gedra word:
  • Dik rubberhandskoene
  • Gesigsmasker
  • Gesigskerm of bril
  • Voorskoot
  • Toe skoene
 • Die volgende materiale moet vir skoonmaak en ontsmetting gebruik word:
  • Groen huishoudelike seep moet gebruik word om alle toerusting en omgewingsoppervlaktes wat daarteen bestand is (bv. mure, vloere, blindings, oppervlaktes) skoon te maak voordat dit ontsmet word.
  • Ontsmettingsmiddel (6 teelepels, dit wil sê 30 ml bleikmiddel per liter water) moet ná skoonmaak gebruik word om alle toerusting en oppervlaktes te ontsmet.
  • Vee die area/oppervlak af met 'n 70%-alkoholoplossing indien dit nie met seep en water skoongemaak kan word nie.

Spesifieke riglyne vir verskeie sektore

Hierdie afdeling van die dokument bied bykomende riglyne vir spesifieke sektore rakende die voorkoming van koronavirusinfeksie. Dit poog om die aandag te vestig op spesifieke goed wat in die sektor aandag moet geniet. Daar sal 'n mate van oorvleueling wees met advies in die algemene afdeling van die voorkomingsriglyne, maar dit is met opset gedoen omdat die probleem uitgelig word as belangrik vir die sektor.

Sektore wat hier gedek word, is:

 1. Kantoorwerkplekke sonder openbare toegang
 2. Banke, poskantore en regeringskantore wat die publiek bedien
 3. Openbare vervoer
 4. Vervoer via die internet (Uber, Bolt, ens.) en privaat taxi's
 5. Petrolvulstasies
 6. Groot kleinhandelwinkels
 7. Klerewinkels
 8. Informele handel en klein winkels
 9. Dienste met langdurige kontak (haarkapper, spa, manikuur, massering, ens.)
 10. Konstruksie
 11. Vervaardiging
 12. Landbou
 13. Skole en kleuterskole

Groot kleinhandelwinkels

Aanlyn- elektroniese aankope

 • Moedig klante aan om aanlyn inkopies te doen.
 • Die ideaal is dat aanlyninkopies met 'n afleweringsdiens gepaard gaan.
 • Indien 'n afleweringsdiens nie beskikbaar is nie, maak voorsiening vir 'n aparte afdeling van die winkel vir die afhaal van aanlynbestellings.
 • Klante se fisiese afhaal van aanlynbestellings moet ideaal gesproke per afspraak plaasvind.
 • 'n Afsonderlike afdeling van die winkel moet vir die afhaal van aanlynbestellings aangewys word.
 • Die toegangs- en toustaanstelsel vir die afhaal van aanlynbestellings moet op dieselfde basis as hieronder plaasvind.

Winkelingange

 • Gebruik slegs 'n enkele ingang/uitgang sover moontlik.
 • Hou deure oop sodat die handvatsels van deure minder aangeraak word.
 • Die aantal mense in die winkel (personeel en klante ingesluit) moet beperk word tot een persoon per ses vierkante meter (d.w.s. vloeroppervlakte gedeel deur ses).
 • Stel personeel aan by die ingang van die winkel om die ingang/uitgang te bestuur en toue te monitor. Die personeel wat by die ingang van die winkel werk, moet altyd op hoogte van die aantal mense in die winkel wees.
 • Indien die winkel vol is, moet klante buite in 'n tou staan of gevra word om op 'n sekere tyd terug te keer. Wanneer die winkel vol is, moet niemand toegelaat word om in te gaan voordat iemand anders vertrek het nie.
 • Bring strepe 1.5 m van mekaar af aan om aan te dui waar klante in die tou moet staan, en moedig klante aan om inkopiewaentjies te gebruik om hulle fisies van ander te distansieer.
 • Wys vir klante om 'n afstand tussen hul waentjie en die volgende persoon s'n te behou en om agter die strepe te staan terwyl hulle buite die winkel wag.
 • Ontsmet inkopiewaentjies en mandjiehandvatsels voor en ná gebruik deur elke klant.
 • Bied vir klante ontsmettingsmiddel aan by inkopiewaentjie-/mandjiepunte.
 • Verwyder, indien moontlik, die mandjies sodat klante slegs inkopiewaentjies gebruik, aangesien dit fisiese afstand tot gevolg het.
 • Elkeen wat die winkel binnekom, moet 'n lapmasker dra en eers hul hande ontsmet.
 • Slegs 'n enkele lid van elke huishouding mag in die winkel toegelaat word en enige ander persoon wat die klant vergesel, moet buite die winkel bly. (Gebruik asseblief diskresie vir buitengewone omstandighede, bv. enkelouer met klein kinders.)

Gange en produkte

 • Wys die rigting aan in gange (d.w.s. maak die gang in een rigting) deur pyle op die vloer te plaas.
 • Voorkom opeenhoping in die gange deur dit te beperk dat rakke gedurende handelsure gepak word of deur gange te sluit wanneer rakke gepak word.
 • Spasieer artikels op die rakke sodat mense nie saamdrom nie.
 • Gebruik inligtingsborde om klante aan te moedig om 'n keuse te maak voordat hulle aan die item raak, sodat hulle nie aan verskeie items raak nie.

Kasregisterpunte

 • Handhaaf fisiese afstand tussen klante by kasregisterpunte deur strepe op die vloer aan te bring wat afstande van 1.5 meter aandui waar dit veilig is om in die tou te staan.
 • Perspex-skerms kan by kasregisterpunte geïnstalleer word om 'n hindernis tussen kassiere en klante te skep. Indien dit geïnstalleer word, moet hierdie skerms gereeld met seep, water en ontsmettingsmiddel skoongemaak word (verdunde bleikmiddel of alkoholoplossing).
 • Aanwysingsborde moet personeel en klante inlig om nie aan die Perspex-skerms te raak nie.
 • Oorweeg dit om slegs 'n kassier by die kasregisterpunt te plaas in plaas van 'n kassier en 'n pakker. Indien dit nie moontlik is nie, beplan dan die uitleg van die werksruimte om te verseker dat daar afstand tussen die kassier en die pakker gehandhaaf word.
 • Oorweeg dit om slegs elke tweede kasregisterpunte te gebruik indien hulle te naby mekaar is en geen fisiese versperring moontlik is nie.
 • Kassiere en pakkers moet hul hande voor en ná elke kliënt ontsmet.
 • Boonop moet klante ook hul hande ontsmet voordat hulle gehelp word. Die kassier moet die handontsmettingsmiddel op die klant se hande spuit eerder as om die bottel vir die klant te gee.
 • Digitale betaalopsies moet aangemoedig word. Waar kaartmasjiene gebruik word, vra klante om eerder hul eie lojaliteits-/kredietkaarte te hanteer in plaas daarvan om dit aan die kassier te oorhandig.
 • Indien klante hul eie inkopiesakke gebruik, moedig hulle aan om die sakke ná elke gebruik te was.
 • Die diensoppervlak, kasregisterpunt en kaartmasjien moet tussen die bediening van klante ontsmet word. Kassiere moet hul hande ontsmet nadat hulle die diensoppervlak-, kassierpunt en kredietkaartmasjien afgevee het.

Selfbediening-kosstasies:

 • Selfbediening-kosstasies waar voedselitems soos slaaie en gekookte kos gedeeltelik bedek of onbedek gelaat word sodat klante hulself kan help, moet gesluit word.
 • Hierdie voedselpunte moet omskep word in stasies waar personeel die klante bedien deur die kos vir hulle in houers te skep.
 • Waar vars produkte verkoop word, moet aanwysingsborde vertoon word wat klante aanmoedig om 'n keuse te maak voordat hulle aan die artikel raak, sodat klante nie aan verskeie items raak wat die virus dan kan versprei nie.

Informele handel en klein winkels

 • Alle mense wat by die stalletjie en winkel werk, moet 'n lapmasker dra.
 • Vra vir personeel en mense wat jou help oor die simptome van koronavirusinfeksie en indien jy van die simptome het, moet hulle jou na 'n toetssentrum verwys.
 • Moenie aan jou masker raak nie. Haal jou masker aan die bandjies af. Was jou hande nadat jy die masker afgehaal het.
 • Vra dat klante 'n masker moet dra.
 • Dit is baie belangrik dat jy en jou personeel julle hande was of met 'n alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel ontsmet voordat jy jou stalletjie of winkel oprig.
 • Indien jy 'n binnenshuise winkel het, moet jy seker maak dat mense meer as 1.5 meter van mekaar af staan. Miskien wil jy nie meer as twee mense op een slag inlaat nie, afhangend van die grootte van die winkel.
 • Bring strepe op die grond aan om aan klante te wys waar hulle 1.5 meter van mekaar af moet staan. Jy kan lyne op die grond teken of gekleurde stokke op die grond plaas.
 • Vra klante om nie aan die goedere te raak nie.
 • Plaas 'n deursigtige glas- of Perspex-versperring by die kassier in 'n binnenshuise winkel en bring aanwysingsborde aan en vra mense om nie aan die deursigtige versperring te raak nie.
 • Indien jy ongebruikte, skoon sakke het, plaas die items dan in die sak voordat jy dit vir die klant aangee.
 • Moenie aan die klant se hande raak wanneer jy die sak aangee nie. Hou 'n afstand deur die sak neer te sit en dan neem die klant die sak.
 • Indien klante hul eie sakke saambring, gee dit dan aan vir die klante sonder om aan hul hande te raak.
 • Vra klante om waar moontlik die presiese bedrag te betaal.
 • Indien dit veilig is om dit te doen, vra die klant om geld in 'n oop kassie te plaas en skuif die geld rond om die bedrag te kontroleer. Hulle moet nie aan die kassie raak nie.
 • Gly die geld in 'n skoon houer in ná die verkoop sonder om aan die geld te raak.
 • Gee kleingeld terug in 'n “skoon geld”-houer indien dit veilig is. Skoon geld is geld wat jy vooraf met 'n alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel ontsmet het of wat vir 7 dae onaangeraak gelaat is.
 • Indien bogenoemde nie moontlik is nie moet jy alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel op die hande van klante spuit voordat hulle vir jou geld gee.
 • Smeer jou hande met alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel in elke keer wanneer jy geld ontvang en oorhandig.
 • Spuit alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel op die klant se hande.
 • Gebruik, waar moontlik, kontaklose elektroniese betalings soos SnapScan en die funksie om kredietkaarte te tik.
 • Vee die tafelblad af, of ontsmet die kasregister se toonbankarea gereeld met 'n alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel.
 • Sorg dat gemeenskaplike kombuisareas en toilette skoon gehou word deur skoonmaakroetines in plek te stel, insluitend 'n skoonmaakrooster indien baie ondernemings dieselfde geriewe gebruik.

Klerewinkels

 • Bestuur winkels se ingangs- en kasregisterpunte soos aangedui vir groot kleinhandelwinkels.
 • Vertoon artikels wat wyd genoeg gespasieer is sodat klante en personeel nie daarteen skuur wanneer hulle verbyloop nie.
 • Vertoon kledingstukke op so 'n wyse dat klante die regte grootte maklik kan identifiseer sonder om deur verskillende items te soek en baie kledingstukke aan te raak.
 • Vertoon die pryse van items duidelik sodat klante nie aan die item vat om die prys te vind nie.
 • Moedig klante aan om nie aan verskillende items te vat voordat hulle een gekies het nie.
 • GEEN houers met 'n verskeidenheid van artikels met verlaagde pryse waardeur klante moet soek, word toegelaat nie.
 • Aanpaskamers moet NIE gebruik word nie.
 • Sorg dat jou winkel 'n duidelike beleid het ten opsigte van klere wat terugbesorg of omgeruil word.
 • Terugbesorgde klere moet apart van ander klere in 'n aangewese gebied gebêre word en moet vir minstens een week nadat dit terugbesorg is nie verkoop word nie aangesien die virus nie langer as dit kan oorleef nie.

 Dientse met langdurige kontak (haarkapperr, spa, manikuur, massering)

 • Voorkom toue deur sover moontlik die stelsels te implementeer wat nommers aan mense toeken.
 • Waar toustaan nodig is, moet jy sorg dat kliënte/klante fisiese afstand van mekaar behou deur plekke op die vloer uit te merk om die afstand van 1.5 m aan te dui. Herhaal dit deur toepaslike aanwysingsborde te vertoon en 'n personeellid aan te stel om te monitor of dit toegepas word.
 • Indien 'n sitarea in gebruik is, moet mense 'n afstand van mekaar af sit en beperk die aantal mense wat diens ontvang. Indien die kapasiteit vir mense in die wagarea bereik is, moedig kliënte/klante aan om óf 'n afspraak te maak óf later terug te keer, eerder as om buite die wagarea in 'n tou te staan.
 • Personeel moet hul hande ontsmet voor en ná enige interaksie wat fisiese kontak met kliënte/klante behels.
 • Kliënte/klante moet ook hul hande voor en ná die interaksie met die personeellid ontsmet.
 • Oorweeg die gebruik van Perspex-skerms of -versperrings om 'n versperring tussen kliënte/klante en personeel en ook tussen individuele kliënte/klante te skep.
 • Kliënte/klante moet ontmoedig word om aan produkte te raak. Hulle moet eerder 'n personeellid om hulp vra.
 • Moenie tydskrifte of koerante aan kliënte/klante voorsien nie.
 • Moenie verversings aan kliënte/klante bedien nie.
 • Toonbanke, kredietkaartmasjiene en ander voorwerpe waarmee kliënte/klante in aanraking kom, moet ná elke kliënt/klant ontsmet word.
 • Handskoene word nie aanbeveel nie, tensy dit slegs vir 'n enkele interaksie gebruik kan word en daarna weggegooi kan word. Indien dit nie moontlik is nie, moet personeel eerder tussen elke interaksie met 'n kliënt/klant hul hande was of ontsmet.
 • Beide kliënte/klante en personeel wat in noue kontak met mekaar moet kom, moet te alle tye 'n lapmasker dra.
 • Voorwerpe/toerusting wat met die kliënt/klant in aanraking gekom het, moet voor die volgende gebruik ontsmet word.
 • Gebruik, waar moontlik, weggooibare artikels of vra kliënte/klante om hul eie produkte te koop, bv. naelvyl.

Konstruksie

 • 'n Risikobepaling moet by elke nuwe terrein uitgevoer word voor die aanvang van die konstruksie. Dit moet sover moontlik gedoen word met die hulp van beroepsgesondheids- en veiligheidspraktisyns.
 • Gebruik die beskermende veiligheidsklere wat vir elke konstruksieaktiwiteit vereis word.
 • Waar moontlik moet alle werkers lapmaskers dra wanneer veiligheidstoerusting gebruik word.
 • PBT mag nie gedeel word nie.
 • Waar moontlik moet toerusting nie gedeel word nie.
 • Indien toerusting gedeel moet word, moet jy dit met 'n alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel ontsmet voordat die volgende persoon dit gebruik.
 • Reis na die werk en konstruksieterreine moet voldoen aan maatreëls vir fisiese afstand en alle vensters in die voertuig moet tydens die rit oop wees. Slegs 50% van die voertuig mag beset word en alle insittendes moet lapmaskers dra. Wanneer passasiers in of uit die voertuig klim, moet hulle hul hande ontsmet. Die voertuig moet daagliks skoongemaak word.
 • Terreintoesighouers moet werkspatrone ontwerp sodat 'n fisiese afstand van 1.5 meter tussen werkers moontlik is en die aantal werkers op die perseel moet dienooreenkomstig beperk word.
 • Gereedskap mag nie gedeel word nie, en indien dit nie moontlik is nie moet gereedskap ontsmet word voor dit weer gebruik word.
 • Werkgewers moet toesien dat almal toegang tot seep en water, handontsmettingsmiddel en vullisblikke het en dat afval op verskillende plekke op die terrein weggegooi kan word.
 • Vermy draagbare toilette waar moontlik, maar as dit nie vermy kan word nie, moet jy dit gereeld (vier keer per dag) met 'n bleikmiddel skoonmaak. Gebruik 30 ml bleikmiddel per liter water. Dra weggooibare handskoene. Was hande daarna.

Vervaardiging

 • Personeel en besoekers moet lapmaskers dra.
 • Los die hoofdeure na die gebou oop indien dit nie deur sensors beheer word nie.
 • Dit is baie belangrik dat personeel moet hande was voordat hulle met die werk begin en aan oppervlaktes en toerusting raak.
 • Werkareas/-oppervlaktes van werknemers moet minstens 1.5 meter van mekaar af wees.
 • Waar dit nie moontlik is om werkareas/-oppervlaktes te skei nie, moet deursigtige skerms van glas/Perspex tussen hulle geplaas word.
 • Waar moontlik moet toerusting nie gedeel word nie.
 • Indien toerusting gedeel moet word, moet jy dit met 'n alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel ontsmet voordat die volgende persoon dit gebruik.
 • Indien items deur baie mense aangeraak moet word (bv. op 'n vervoerband), moet weggooibare handskoene gedra word.
 • Handskoene moet in 'n vullisblik weggegooi word wanneer die aktiwiteit verby is, en die personeel moet hul hande onmiddellik was.
 • Maak oppervlaktes (bv. vervoerbande) skoon en ontsmet dit ná elke skof.
 • Waar prakties moontlik moet werksklere by die werkplek gelaat word en in grootmaat gewas word en standaard veiligheidsmaatreëls moet tydens die wassery gevolg word.
 • Volg die algemene reëls om pouses op verskillende tye te neem; hou personeel in aparte spanne, sif personeel voordat hulle met 'n skof begin, of die kombuis, personeelkamer en toilette begin skoonmaak.

Landbou

 •  Personeel en besoekers moet tydens binne-aktiwiteite en tydens vervoer van groepe lapmaskers dra.
 • Moenie die voertuig vol passasiers laai nie. Hou dit halfvol.
 • Sorg dat passasiers so ver as moontlik van mekaar af sit en hou die vensters oop.
 • Vee ná elke rit die handvatsels, ruitramme, sitplekke en agterkant van bakkies met alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel af.
 • Was met seep en water en ontsmet die buitekant van die voertuig en die agterkant van die bakkie twee keer per dag met 'n bleikmiddel-en-wateroplossing. Verdun 30 ml bleikmiddel per liter water. Maak dit skoon ná elke werkskof (bv. ná die oggendskof en weer ná die aandskof).
 • Waar moontlik moet toerusting nie gedeel word nie.
 • Indien toerusting gedeel moet word, moet jy dit met 'n alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel ontsmet voordat die volgende persoon dit gebruik.
 • Seisoenale werkers moet voor en ná die seisoenale werk die nodige dokumentasie kry om na die werkplek en terug huis toe te reis. Vervoer moet op 'n veilige manier geskied, soos hierbo uiteengesit.
 • Personeel moet in kennis gestel word dat goeie handhigiëne en oppervlakhigiëne nie ophou wanneer die werksdag verby is nie, en dit moet ook by hul huise toegepas word.
 • Personeel moet voldoende toegang tot water, bleikmiddel en alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel vir tuisgebruik hê.
 • Volg die algemene reëls ten opsigte van personeel wat op verskillende tye pouses moet neem; hou personeel in aparte spanne, sif personeel voordat hulle met 'n skof begin, of gemeenskaplike ruimtes en toilette begin skoonmaak.

Sorgfasiliteite En Aftree-Oorde

Voorkoming van besmetting met Covid-19

 • Onderrig/opleiding:
  • Lei personeel, vrywilligers, pasiënte/inwoners en besoekers op oor Covid-19.
  • Kommunikeer gereeld met gesinne van pasiënte/ inwoners oor die maatreëls wat jy neem om Covid-19-oordrag te voorkom en/of Covid-19-gevalle te bestuur.
 • Sifting:
  • Sif personeel daagliks vir simptome van Covid-19 (sien detail in Deel A hierbo).
  • Sif pasiënte/inwoners (insluitend temperatuurmeting) vir simptome van Covid-19.
  • Sif nuwe pasiënte/inwoners van die fasiliteit tydens opname.
  • Sorg dat die fasiliteit 'n geïsoleerde ruimte aanwys om 'n inwoner/pasiënt te versorg wat positief vir Covid-19 getoets het.
 • Fisiese afstand:
  • Beperk besoeke tot slegs situasies waar medemenslikheid vereis word of waar mense sterwend is. Stel gesinne in kennis dat jy versoeke vir besoeke buite hierdie situasies van geval tot geval sal oorweeg.
  • Wanneer besoeke toegelaat word, sif besoekers voordat jy hulle toegang tot die fasiliteit gee en sorg dat besoekers lapmaskers dra.
  • Indien die inwoner/pasiënt wat besoek word met Covid-19 gediagnoseer is en besoekers in noue kontak met die inwoner/pasiënt gaan wees, moet besoekers 'n gesigskerm, 'n bril, voorskoot en handskoene dra.
  • Oorweeg virtuele besoeke waar moontlik, bv. met behulp van videokonferensies.
  • Verseker dat daar 'n fisiese afstand van 1.5 meter tussen inwoners/pasiënte is.
  • Kanselleer groepsaktiwiteite en beperk die gebruik van gedeelde ruimtes/gemeenskaplike ruimtes sover moontlik.
  • Indien jy 'n eetsaal gebruik, oorweeg dit om maaltye op verskillende tye te verskaf. Oorweeg dit alternatiewelik om inwoners/pasiënte se maaltye in hul kamers te bedien.
  • Waar mediese konsultasie (byvoorbeeld met 'n mediese spesialis van buite af) benodig word, moet jy ’n konsultasie per telefoon oorweeg.
  • In die afwesigheid van gereelde sosiale interaksie moet meer ondersteuning ten opsigte van geestesgesondheid/ psigososiale ondersteuning aan inwoners/pasiënte gebied word.
 • Gebruik van beskermende klere:
  • Inwoners/pasiënte moet lapmaskers dra, behalwe wanneer hulle in hul eie privaat kamer is.
  • Inwoners/pasiënte met intellektuele gestremdheid of wat probleme ondervind om 'n lapmasker te dra, moet sover moontlik van ander inwoners/pasiënte geïsoleer word.
  • Personeel moet toepaslike beskermende klere dra soos aangedui in die Provinsiale Riglyne vir PBT-gebruik.

Bestuur van ‘n inwoner/pasiënt wat met -19 gediagnoseer is:

 • Indien 'n inwoner/pasiënt soortgelyke simptome as dié van Covid-19 het, moet hulle onmiddellik in 'n aangewese kamer geïsoleer word.
 • Reël dat die inwoner/pasiënt getoets word en gaan voort om die pasiënt/inwoner in die aangewese kamer te versorg terwyl hy/sy op die uitslag van die toets wag.
 • Beperk die aantal personeellede wat die kamer binnekom tot een personeellid per skof.
 • In die geval van 'n inwoner wat intellektueel gestremd is en nie geïsoleer kan word nie, oorweeg dit om hom/haar in die aangewese kamer in kwarantyn te plaas, tesame met 'n aangewese personeellid of een personeellid per skof. Die personeellid moet toepaslike PBT dra (sien die Provinsiale Riglyne vir die Gebruik van PBT).
 • Plaas enige ander inwoners/pasiënte en personeellede wat in noue kontak met die siek inwoner was in kwarantyn.
 • Indien die inwoner/pasiënt positief vir Covid-19 toets, moet jy voortgaan om hulle te isoleer en hul kliniese toestand te monitor om te bepaal of verdere sorg (bv. opname in die hospitaal) nodig is.
 • Indien opname in die hospitaal nodig is, kontak dan die naaste hospitaal en reël vir ambulansvervoer.
 • Indien daar verskeie inwoners/pasiënte by die fasiliteit is wat met Covid-19 gediagnoseer is, moet elke inwoner/pasiënt sover moontlik in enkelkamers geïsoleer word.
 • Waar isolasie in enkelkamers nie moontlik is nie, oorweeg dit om verskeie Covid-19-pasiënte in 'n groter kamer te versorg.
 • Moenie persone wat vir toetsuitslae wag saam met bevestigde positiewe Covid-19-inwoners/pasiënte versorg nie.
 • Skei sover moontlik persone wat vir toetsuitslae wag van mekaar aangesien sommige inwoners/pasiënte Covid-19-positief en ander negatief sal wees.
 • Hou personeel in hierdie gebiede sover moontlik apart, dit wil sê maak seker dat personeel wat in Covid-19-gebiede in jou fasiliteit werk, nie ook in nie-Covid-19-gebiede werk nie.
 • Spyseniering:
  • Spysenierspersoneel moet toepaslike persoonlike beskermende toerusting (PBT) gebruik (sien die Provinsiale Riglyne vir die Gebruik van PBT.)
  • Gebruikte breekware, eetgerei en bakke van inwoners wat vir toetsresultate wag of reeds Covid-19 opgedoen het, moet as besmet beskou word en spyseniers moet handskoene dra wanneer hulle dit hanteer.
 • Linne:
  • Behandel linne van mense wat vir toetsuitslae wag/ Covid-19-inwoners/pasiënte as besmette linne.
  • Roetineprosedures vir die verpakking en verseëling, afhaal en was van besmette linne is van toepassing.
 • Afvalbestuur:
  • Roetineprosedures vir die afhaal en wegdoen van rooi sakke met aansteeklike afval is van toepassing.
  • Vir afval van persone wat vir toetsuitslae wag/Covid-19-inwoner/pasiëntkamers:
   • Afval moet in die aangewese afvalhouers vir gesondheidsrisiko's met twee rooi voerings (dubbel-sak) weggegooi word.
   • Die binnesak moet verseël word met 'n bindstrokie wanneer dit driekwart vol is.
   • Die buitenste sak moet met 'n bindstrokie verseël word en die boks moet toegemaak en met kleefband verseël word.
   • Die boks met gesondheidsorg-risiko-afval moet duidelik gemerk word as "Covid-19" en moet na die sentrale area vir gesondheidsorg-risiko-afval geneem word.

Skole en crèches

Praktiese stappe vir voorbereiding van die skool, opvoeders en leerders

 • Risikobepaling vir leerders en skoolpersoneel
  • Gebruik die steun van ouers en versorgers om leerders en skoolpersoneel te identifiseer wat 'n groter risiko het om ernstige siektes (bv. immuun-gekompromitteerde mense, mense met chroniese siektes) op te doen en werk saam met hulle om, waar moontlik, reëlings vir afstandsonderrig te tref.
 • Opleiding van onderwysers en steunpersoneel

Lei onderwysers en steunpersoneel op oor die volgende (ten minste):

 • Hoe Covid-19 versprei word
 • Wat die simptome van Covid-19 is
 • Watter maatreëls hulle moet tref om die verspreiding van Covid-19 te voorkom
 • Hoe om 'n lapmasker aan te trek, uit te trek, te bêre en skoon te maak
 • Wat jy moet doen indien jy simptome het wat met Covid-19 ooreenstem
 • Wat om te doen indien jy met Covid-19 gediagnoseer word
 • Wat om te doen indien jy in noue kontak was met iemand wat met Covid-19 gediagnoseer is
 • Hoe om jou hande korrek te was en te ontsmet
 • Hoe jy op 'n ouderdomstoepaslike en sensitiewe manier met leerders oor Covid-19 kan kommunikeer
 • Opvoeding van leerders
  • Leer die leerders oor die items hierbo gelys.
  • Probeer om inligting oor koronavirus/infeksievoorkoming/gesonde gewoontes in die leermateriaal te inkorporeer om die boodskappe te herhaal.
  • Gebruik video's, speletjies en liedjies om die boodskap die beste aan die leerders oor te dra.
 • Kommunikasie met ouers/versorgers
 • Versterk die kommunikasiekanale met ouers/versorgers.
 • Sorg dat die skool die bygewerkte kontakinligting (kontaknommers en huisadres) vir elke ouer/versorger het. Dit sal baie belangrik wees indien gevalle by die skool geïdentifiseer word en leerders in kwarantyn geplaas moet word.
 • Sorg dat die skool bygewerkte inligting het oor wie gemagtig is om leerders by die skool te kom haal.
 • Sorg dat ouers/versorgers van die skool se beleid en protokol rakende Covid-19 bewus is.
 • Maak kontak met ouers/versorgers wat bekommerd oor die veiligheid van hul kind is.

 Praktiese maatreëls om koronavirus-infeksie in skole en crèches te voorkom

 • Bly tuis indien jy siek voel
  • Enigiemand (opvoeders, steunpersoneel, leerders) moet tuis bly indien hulle siek voel en die provinsiale Covid-19-skakellyn by 021 928 4102 skakel vir inligting oor toetsing of dit simptome van Covid-19 is.
  • Die skool moet reëls streng toepas ten opsigte van leerders wat tuisbly indien hulle siek voel en dit aan ouers/versorgers kommunikeer.
 • Sifting van onderwysers en steunpersoneel
  • Alle onderwysers en steunpersoneel moet daagliks by hul aankoms by die skool vir simptome van koronavirusinfeksie gesif word. Waar beskikbaar kan 'n termometer wat nie kontak vereis nie (termiese skandeerder) gebruik word om mense se temperatuur te neem. 'n Temperatuur bo 38 grade dui op moontlike koronavirusinfeksie.
  • Enige werknemer met enige van die simptome wat op Covid-19 dui, moet nie toegelaat word om te begin werk nie. Hulle moet van 'n chirurgiese masker of 'n lapmasker voorsien word, moet hul hande was, en na 'n koronavirus-toetssentrum geneem word.
 • Sifting van leerders
  • Leerders moet daagliks by hul aankoms by die skool vir simptome van koronavirusinfeksie gesif word.
  • Elke skool moet besluit hoe hulle leerders die beste met die beskikbare hulpbronne kan sif. Skole kan van 'n elektroniese siftingsinstrument of 'n papiergebaseerde instrument gebruik maak. Die sifting moet by die ingang van die skool gedoen word en kan deur 'n aangewese opvoeder/personeellid gedoen word.
  • Oorweeg dit om vir kleuters/jonger leerders wat nie hul simptome of gebrek daaraan kan kommunikeer nie 'n simptoom-moniteringsblad in 'n kommunikasieboek te plaas wat deur beide die skool en ouers/versorgers gebruik kan word. Vra ouers om die blad daagliks te teken om aan te teken of hul kind die simptome het of nie. Indien 'n termometer in die huis beskikbaar is, kan ouers ook daagliks hul kind se temperatuur neem en aanteken. Soos met alle voorwerpe, moet die hantering van die boek tot die minimum beperk word en moet hande ná die hantering daarvan ontsmet word.
  • Opvoeders, ouers/versorgers en leerders moet bewus wees van die prosedures wat gevolg sal word in die geval van 'n leerder wat positief is, m.a.w. een van die simptome het wat op koronavirusinfeksie dui.
  • Indien 'n leerder een van die simptome het wat op koronavirusinfeksie dui:
   • Die leerder sal nie toegelaat word om by die skool in te gaan nie. Die leerder moet in 'n spesifieke afdeling van die skool/area binne 'n klaskamer (bv. siekeboeg) geïsoleer word en van 'n gesigmasker voorsien word indien hulle nie reeds een het nie. Die ouer/versorger moet gekontak word en gevra word om die leerder onmiddellik te kom haal. 'n Opvoeder/personeellid mag slegs kontak met die leerder hê terwyl hy/sy vir die ouer/versorger wag.
   • Die leerder kan na die skool terugkeer sodra dit deur die gesondheidsorgkundige of in die privaat sektor of by openbare sentrums vir koronavirus-toetssentrums getoets is, en daar vasgestel word dat dit onwaarskynlik is dat hulle met koronavirus besmet is. (Bewys van assessering kan vereis word.)
   • Indien hulle waarskynlik koronavirusinfeksie het en reeds getoets is, moet hulle tuis of in 'n isolasiefasiliteit geïsoleer word. Indien dit voorkom, moet die skool 'n meganisme vir voortgesette leer vir die leerder implementeer.
  • Indien ‘n leerder deur die loop van die dag begin siek voe:
   • Isoleer die leerder onmiddellik van ander in 'n spesifieke area (bv. siekeboeg) en volg die voorskrifte hierbo in die geval van 'n leerder wat positiewe simptome toon.
   • In die geval van 'n leerder wat positiewe simptome toon of gedurende die dag siek word, is daar geen vereiste dat mense wat in noue kontak met die leerder was in kwarantyn geplaas moet word terwyl die leerder op die toetsuitslae wag nie.
   • Kwarantyn sal slegs nodig wees vir mense wat noue kontak gehad het indien die leerder positief vir Covid-19 toets.
 • Op- en aflaai:
  • Oorweeg dit om die op- en aflaaityd te versprei om die aantal mense (ouers en leerders) by die skool op hierdie tye te beperk.
  • In plaas daarvan om ouers/versorgers toe te laat om in die skoolgebou in te kom, moet elke onderwyser aan die begin van die dag leerders by die skoolingang ontmoet en hulle dan na die uitgang vergesel wanneer dit oplaaityd is. Stel 'n personeellid by die ingang aan om hierdie proses te koördineer en sorg dat opvoeders deeglik bewus is van wie gemagtig is om leerders op te laai.
  • Grootouers en ouer versorgers moet, waar moontlik, nie leerders by die skool op- of aflaai nie, omdat hulle 'n groter risiko het om ernstige siektes op te doen.
 • Voertuie vir skoolvervoer:
  • Voertuie vir skoolvervoer moet die riglyne vir openbare vervoerdienste volg, m.a.w. die aantal passasiers mag nie meer as 50% van die voertuie beset nie; passasiers moet so ver moontlik van mekaar af sit; alle vensters moet oopgemaak word en die voertuig moet gereeld skoongemaak word. Alle passasiers moet tydens die reis lapmaskers dra.
  • Die bestuurder moet sover moontlik in die voertuig bly wanneer mense op- of afgelaai word.
  • Die vervoer van leerders waar 50% van die voertuig beset is, sal 'n toename in ritte tot gevolg hê en gevolglik sal meer voertuie beskikbaar gestel moet word, of die oplaaitye moet versprei word en met soortgelyke klastye ooreenstem wat dan ook op ander tye begin (gesinkroniseerde beplanning ten opsigte van vervoer en klasse).
 • Skoolskedule:
  • Onderwysers moet van klas na klas beweeg vir lesse eerder as om te vereis dat die leerders by die skool tussen verskillende klaskamers rondbeweeg.
 • In die klaskamer:
  • Plaas handontsmettingsmiddel by die deur van elke klaskamer en sorg dat enige persoon wat die klaskamer binnekom of verlaat sy/haar hande ontsmet.
  • Skoolbanke moet in rye gerangskik word met die banke wat vorentoe wys om te voorkom dat leerders persoonlike kontak met mekaar het.
  • Daar moet sover moontlik net een leerder by elke skoolbank wees.
  • Leerders moet elke dag by dieselfde skoolbank sit.
  • Skuif skoolbanke so ver moontlik van mekaar af as wat die kamer dit toelaat.
  • Maak alle vensters oop en hou die deure so ver moontlik oop om maksimum ventilasie moontlik te maak.
  • Herrangskik lesplanne en aktiwiteite om die deel van boeke/materiaal en voorwerpe wat oor en weer aangegee word te verminder.
  • Leerders moenie items soos penne, liniale, sakrekenaars, ens. deel nie.
 • Skoolbadkamerfasiliteite:
  • Plaas 'n handewas-/ontsmettingstasie by die ingang van die badkamers.
  • Beperk te eniger tyd die aantal mense in die badkamer en monitor dat dit nie oorskry word nie.
  • Sorg dat alle badkamergeriewe in 'n werkende toestand is en sorg dat herstelwerk so gou moontlik gedoen word.
  • Sorg dat daar te alle tye water en seep beskikbaar is.
  • Ná die gebruik van die badkamer moet hande met seep en water gewas word.
  • Moenie gedeelde handdoeke in die badkamer gebruik nie; gebruik papierhanddoeke wat ná gebruik in 'n vullisblik wat toemaak weggegooi kan word.
 • Pousetye:
  • Versprei pousetye sodat minder leerders op 'n slag pouse het en om die interaksie tussen leerders van verskillende klasse te beperk.
  • Leerders moet hul hande ontsmet voordat hulle die klaskamer verlaat en weer na die klaskamer terugkeer.
  • Leerders in groepe moenie naby aan mekaar sit nie. Indien daar tafels is waarby leerders gedurende die pouse sit, moet hierdie tafels gereeld en tussen gebruik skoongemaak word.
  • Moenie toelaat dat leerders tydens pouse speletjies speel wat fisiese kontak vereis nie.
 • Voedingskemas by die skool:
  • Die voorbereiding van voedsel moet aan streng standaarde vir higiëne voldoen.
  • Personeel wat by kosvoorbereiding betrokke is, moet ook daagliks gesif word.
  • Hierdie personeellede moet toepaslike PBT gebruik (dit wil sê handskoene, haarnet, voorskoot) tydens die voorbereiding van voedsel en moet gereeld hul hande was.
  • Oorweeg dit om maaltye voor te berei wat uit weggooibare houers geëet kan word.
  • Alle eetgerei en voedselhouers moet voor en ná elke gebruik deeglik gewas word. Oorweeg dit indien moontlik om elke leerder se koshouer en -gereedskap in 'n aparte gemerkte sak te bêre sodat elke leerder daagliks dieselfde items gebruik.
  • Leerders moet hul hande by die ingang van die eetarea met seep en water was.
  • Eerder as om die kos aan die leerder te oorhandig, moet jy dit oorweeg om die aanraking van hande te verminder deur die kos op 'n tafel te plaas waar die leerder dit kan kom haal.
  • Die eetarea moet voor en ná elke gebruik skoongemaak word. Dit sluit alle tafels, stoele en ander oppervlaktes in.
  • Leerders moet so ver moontlik van mekaar af sit (bv. slegs op elke tweede sitplek sit).
  • Leerders moet hul hande weer met seep en water was wanneer hulle die eetarea verlaat.
 • Snoepwinkels by die skool en verkopers buite die skooleiendom:
  • Geen snoepwinkels en verkopers buite die skooleiendom mag oop wees nie.
  • Leerders mag nie toegelaat word om saam te drom in groepe terwyl hulle wag om opgelaai te word deur ouers of vervoerdienste nie.
 • Buitemuurse aktiwiteite insluitend sport:
  • Buitemuurse aktiwiteite insluitend sport, sowel as enige ander groepsbyeenkomste, moet gekanselleer word.
 • Skoonmaakroetines:
  • Volg die voorskrifte rakende skoonmaakroetines, materiale en die gebruik van PBT vir skoonmaak soos hierbo aangedui.
  • Sorg dat jy skoonmaakmateriaal, bv. Bleikoplossing, buite die bereik van kinders bêre. Bêre in duidelik gemerkte bottels en moenie koeldrankbottels/houers hergebruik om goed te stoor nie.
 • Personeelkamers:
  • Onderwysers se pousetye moet versprei word (soos leerders s’n) en die aantal persone op enige tydstip in die personeelkamer moet beperk word.
  • Elkeen wat die kamer binnekom, moet eers hul hande ontsmet.
  • Maak voorsiening vir sitplekke in die personeelkamer om sover moontlik fisiese afstand te beoefen.
  • Personeel moet sover moontlik hul voorbereide middagete in gemerkte houers bring en die houers daagliks huis toe neem om daar skoongemaak te word.
  • Kombuistoestelle wat deur verskeie mense hanteer word, bv. mikrogolwe en ketels, moet sover moontlik vermy word. Waar dit gebruik word, moet hierdie toestelle ná elke gebruik ontsmet word.
  • Alle tafels, stoele, toonbanke en ander oppervlaktes wat mense aanraak, moet gereeld ontsmet word.
  • Personeelvergaderings moet tot die minimum beperk word en slegs noodsaaklike personeel moet by die vergaderings teenwoordig wees.
  • Personeel moet ander maniere ondersoek om met mekaar te kommunikeer, bv. per telefoon, e-pos en tele- of videokonferensies.
 • Gesigmaskers:
  • Onderwysers, steunpersoneel en studente moet lapmaskers dra.
  • Raadpleeg die advies hierbo rakende hoe om 'n lapgesigmasker aan te sit, af te haal, te bêre en skoon te maak.
  • Onderwysers wat probleme ondervind deur die masker te praat sodat leerders hul kan hoor, kan die masker verwyder wanneer hulle praat, maar moet 'n gesigskerm dra en moet 'n fisiese afstand tussen hulle en die studente behou.
 • Skole met koshuise:
  • Sorg dat leerders en personeel te alle tye fisiese afstand beoefen.
  • Beperk die gebruik van gemeenskaplike gebiede sover moontlik en beperk die aantal mense wat in hierdie gebiede toegelaat word. Plaas 'n handontsmettingstasie by die ingang van elk van hierdie gebiede.
  • Volg die advies hierbo onder “Skoolvoedingskemas” vir etensure en eetareas.
  • Beperk die aantal mense wat die bad-/stortgeriewe op enige tydstip gebruik deur van badkamerroosters gebruik te maak en die badkamers gereeld skoon te maak.
  • Moenie toelaat dat leerders mekaar in hul kamers besoek nie.
  • Identifiseer 'n isolasiekamer in die geval van 'n siek leerder wat nie onmiddellik deur hul ouers/versorger afgehaal kan word nie.
 • Spesifieke advies vir crèches
  • Was en ontsmet gereeld alle oppervlaktes en voorwerpe, insluitend speelgoed en ander leermateriaal/voorwerpe. Moenie die voorwerp gebruik indien die materiaal waarvan dit gemaak is nie ontsmet kan word nie en deur baie kinders hanteer moet word.
  • Moenie toelaat dat kinders voorwerpe/speelgoed/penne ens. deel nie, tensy dit ná elke gebruik ontsmet word.
  • Kinders moet nie toegelaat word om speelgoed van die huis af te bring nie.
  • Hou klasgroepe konsekwent en beperk interaksie met kinders van ander klasse.
  • Versprei pouses om die interaksie met kinders van ander klasse te beperk.
  • Was/ontsmet hande met toesig van onderwysers:
   • By aankoms by die skool
   • Voor en ná ete
   • Voor en ná die gebruik van die badkamer
   • Voordat die klas vir pouse verlaat word
   • NÏ pouse wanneer kinders na die klaskamer terugkeer
   • Wanneer hulle die skool verlaat
  • Slaaptye
   • Spasieer slaapmatjies so ver moontlik van mekaar af.
   • Laat kinders in verskillende rigtings lê sodat hul gesigte nie in noue kontak is nie.
   • Oorweeg dit om slaaptye te versprei, indien moontlik.
   • Hou die beddegoed van elke kind apart van ander en bêre dit in afsonderlike gemerkte sakke of trommels. Beddegoed moet weekliks gewas word.
  • Omruil van doeke
   • Ruil doeke slegs in 'n spesifieke area om waar die oppervlakte skoongevee kan word. 'n Vullisblik vir vuil doeke moet in hierdie aangewese area geplaas word.
   • Was jou hande voordat jy die doek omruil.
   • Haal die vuil doek af, maak die kind skoon en sit 'n nuwe doek aan.
   • Gooi die vuil doek en lappies in die vullisblik.
   • Maak die oppervlakte skoon.
   • Was die kind se hande.
   • Was jou eie hande.
  • Bad, voeding en vashou van kinders
   • Kinderversorgers moet langmouklere dra en mag, indien moontlik, 'n voorskoot oor hul klere dra. Lang hare moet vasgebind en weg van die gesig gehou word.
   • Benewens om hul hande te was, moet kinderversorgers hul gesig, nek en enige ander area was wat met die afskeidings van 'n kind in aanraking gekom het (bv. snot, trane, speeksel).
   • Indien die klere van die kind vol afskeidings is, moet die kinderversorger vir die kind nuwe klere aantrek.
   • Indien die klere/voorskoot van die kinderversorger vuil is met afskeidings, moet hy/sy hul klere en/of voorskoot uittrek en skones aantrek.
   • Ouers/versorgers moet verskeie klere-uitrustings per dag vir kinders in kleuterskole verskaf, en kinderversorgers moet ook verskeie klere-uitrustings per dag beskikbaar hê.