Raadpleeg asseblief ons gesondheidsriglyne vir die werkplek wat vir werkgewers  advies gee oor die beveiliging van die werkplek ten einde die verspreiding van Covid-19 te voorkom.

Indien jy glo dat 'n onderneming nie die riglyne vir gesondheid volg om die verspreiding van Covid-19 te keer nie, kan jy dit met hierdie aanlynvorm  aanmeld.

Ondernemings, rapporteer 'n positiewe geval van Covid-19 in die werkplek deur hierdie aanlynvorm  aan die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid te stuur.

Wat is die belangrikste dinge wat ek moet doen om te verseker dat ek nie besmet raak of die risiko loop om my kollegas of geliefdes by die huis te besmet nie?

 • Werk tuis as u kan of as u sleg voel.
 • Beoefen sosiale distansiëring en bly te alle tye 1,5 meter van ander af.
 • Was of maak hande gereeld skoon; beoefen goeie higiëne.
 • Dra ‘n lapmasker of gesigsbedekking wanneer u in die publiek is.
 • Beoefen die bogenoemde in u werkruimte asook in gedeelde rusareas en rookareas.

Moet kwesbare werknemers by die werk wees?

"Kwesbare werknemer" verwys na 'n werknemer (a) met bekende of onthulde gesondheidskwessies of komorbiditeite (bv. hartsiektes, diabetes, chroniese respiratoriese siektes en kanker) of enige ander toestand wat die werknemer in 'n groter risikokategorie kan plaas as ander werknemers indien hy/sy Covid-19 opdoen; of (b) wat ouer as 60 jaar is wat 'n hoër risiko het vir komplikasies of die dood indien hulle die virus opdoen.

Ondernemings moet spesiale maatreëls tref om die risiko van Covid-19 vir kwesbare werknemers te verminder. Ondernemings moet alle kwesbare werknemers identifiseer en word aangemoedig, waar moontlik, om kwesbare werknemers in staat te stel om tuis te werk (en as 'n eerste punt om die aantal werkers in die werkplek op een slag te verminder), die aard van hul werk te verander, hul werksarea te isoleer of spesiale betaalde verlof aan hulle toe te staan indien die ander opsies nie beskikbaar is nie.

Moet ek heeltyd 'n masker dra as ek by die werk is?

Ja, gesigmaskers of gesigbedekkings moet te alle tye gedra word as u by die werk is, behalwe as u iets eet of drink. Maskers moet versigtig by hul rekkies verwyder word en in 'n pakkie gebêre word wanneer dit nie gebruik word nie.

Moet kliënte of verskaffers ook 'n gesigsmasker dra?

Ja, elke persoon in die werkplek, klante en kliënte ingesluit, moet 'n lapmasker of 'n ander toepaslike voorwerp dra om die neus en mond te bedek wanneer hy/sy in die openbaar verskyn. 

Sal my werkgewer my een gee as ek nie 'n masker het nie?

Ja, volgens die wet moet elke werkgewer ten minste twee gratis lapmaskers aan elke werknemer voorsien wat aan die vereistes voldoen soos uiteengesit in die riglyne wat deur die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging uitgereik is, vir die werknemer om by die werk te dra en terwyl hy/sy na en van die werk reis. Daarbenewens moet u werkgewer seker maak dat werknemers opleiding ontvang oor hoe om die maskers korrek te gebruik.

Moet my werkgewer handsanitiseerder voorsien?

Ja, u werkgewer moet sorg dat daar voldoende hoeveelheid handsanitiseerders op die belangrikste punte in die werkplek is, byvoorbeeld werkingange, personeelkafees en toilette, gebaseer op die aantal werkers of persone wat toegang tot die werkplek verkry.

Werkgewers moet sorg dat dit maklik is om toegang tot handsanitiseerders te verkry en dit te gebruik. Dit beteken nie dat die werkgewer elke werknemer van gratis handsanitiseerder moet voorsien nie. Slegs werknemers wat nie van die werkplek af werk nie, behalwe diegene wat tuis werk, moet voorsien word van 'n voldoende voorraad handsanitiseerder, of die werknemers wat met die publiek werk.

Daar word van werknemers verwag om gereeld hul hande te was en te ontsmet, veral na kontak met ander mense en na kontak met ander oppervlaktes/voorwerpe.

Watter skoonmaakmaatreëls moet my werkgewer tref om die verspreiding van Covid-19 in die werkplek te voorkom?

Elke werkgewer moet toesien dat alle werksoppervlaktes en toerusting ontsmet word voordat daar met die werk begin word, gereeld gedurende die werkperiode en na afloop van die werk. Alle areas wat gereeld gebruik word soos toilette, gemeenskaplike ruimtes, deurhandvatsels en gedeelde elektroniese toerusting moet ook gereeld skoongemaak en ontsmet word.

Biometriese stelsels moet gedeaktiveer word of in 'n nie-aanraaktoestand gebruik word. Daar sal waarskynlik van werknemers verwag word om hul werkruimtes skoon te maak / te ontsmet, aangesien skoonmaakpersoneel nie in staat sal wees om die ekstra skoonmaak / ontsmetting te doen wat gereeld benodig word nie.

Watter fisieke afstandsmaatreëls is nodig om die verspreiding van Covid-19 in die werkplek te beperk?

Werkgewers moet die werkplek organiseer om minimale kontak tussen werkers te verseker, en sover prakties seker maak dat daar 'n minimum van 1,5 meter tussen mense in die werkplek is.

Alhoewel die aantal mense in die werkplek (insluitend werknemers en kliënte) nie in die nasionale regulasies omskryf word nie, beveel die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid aan dat die aantal mense in 'n werkplek beperk moet word tot een persoon per 6 m² (d.w.s. die vloer) gedeel deur 6).

'n Praktiese wenk om veilige fisieke afstande te bewerkstellig, is om die aantal werkers wat te eniger tyd in die werkplek is te verminder, deur byvoorbeeld alle werknemers wat tuis kan werk toe te laat om dit te doen, skofwerk te implementeer, op alternatiewe dae te werk, ure, middagete en teepouses op verskillende tye en/of die beperking van elke werknemer se fisiese werkarea. Werknemers moenie hand skud, drukkies gee, vuiste of elmboë stamp nie. Hulle moet ook sover as moontlik hul afstand van medewerkers en kliënte handhaaf.

Wat gebeur indien my werkgewer nie in staat is om die toepaslike fisiese distansiëring te handhaaf nie?

U werkgewer moet reël dat hindernisse tussen werkstasies geplaas word om 'n soliede fisiese hindernis tussen werkers te vorm as hulle nie die werknemers met minstens 1,5 meter kan skei nie.

Let daarop dat die opdrag van die Departement van Arbeid sekere werkplekke, soos mediese en gesondheidsorgdienste, uitsluit.

Volgens die aanbevelings van die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid, moet werknemers, waar moontlik, nie werkoppervlaktes deel of dieselfde toerusting gebruik nie.

Indien werkstasies en toerusting gedeel moet word, moet dit tussen skofte/gebruik skoongemaak word. Werkgewers moet ook werknemers se kontak met ander werknemers beperk deur hulle in klein spanne te laat werk en nie werknemers tussen spanne te verskuif nie.

Wat is die verskil tussen isolasie en kwarantyn?

Afsondering is vir diegene wat reeds siek is en/of positief getoets het vir Covid-19, maar nie hospitaalopname benodig vir mediese sorg nie.

Kwarantyn is vir mense of groepe wat aan Covid-19 blootgestel is deur kontak met iemand te hê wat deur Covid-19 besmet is. Kwarantyn hou hierdie mense weg van ander, sodat hulle niemand onbewustelik besmet indien hulle wel besmet is nie. Sommige mense wat in kwarantyn geplaas is, sou wel besmet wees terwyl ander nie besmet is nie. Kwarantyn duur gewoonlik 10 dae.

Wat is die verskil tussen sifting en toetsing?

Sifting word gedoen deur middel van 'n vraelys om te bepaal of 'n persoon simptome en moontlik ’n temperatuur het. Diegene wat “positief vertoon”, dit wil sê simptome van Covid-19 ervaar, is moontlik besmet. Hulle sal dan vir Covid-19 getoets word en gevra word om in kwarantyn te gaan terwyl hulle op die toetsuitslae wag. As iemand 'negatief' vertoon kan hulle voortgaan met hul werk.

Toetsing is 'n laboratoriumtoets om uit te vind of iemand Covid-19 het. As u positief toets vir Covid-19, sal u gevra word om te isoleer om te voorkom dat u ander besmet.

Watter siftingsmaatreëls moet 'n werkgewer by die werkplek tref?

Elke werkgewer moet maatreëls tref om enige werknemer op die tydstip waarop hy / sy aanmeld vir werk te keur om vas te stel of die werknemer een van die waarneembare simptome het wat verband hou met Covid-19, soos koors, hoes, seerkeel of kortasem.

Geen werknemers met een van hierdie simptome moet toegelaat word om op die perseel te werk nie. Hulle moet van 'n chirurgiese masker of 'n lapmasker voorsien word, moet hulle hande was en na 'n Covid-19-toetssentrum vervoer word.

Werknemers moet daaraan herinner word om nie werk toe te kom as hulle simptome van Covid-19 toon nie, en hulle moet dit by hul toesighouers aanmeld. As daar voorheen 'n positiewe saak in die werkplek was, waarmee hierdie persoon moontlik in aanraking gekom het, moet hulle vir toetsing gestuur word.

As 'n werknemer tydens die werksdag ongesteld voel, moet hulle weer gekeur word vir simptome van Covid-19 en dienooreenkomstig bestuur word.

Watter stappe moet gevolg word indien ek of 'n kollega koronavirussimptome het?

Die werkgewer mag nie toelaat dat enige werknemer die werkplek binnekom of vir werk aanmeld nie. As die werknemer reeds by die werk is, moet die werkgewer sorg dat die werknemer geïsoleer is, van 'n chirurgiese masker voorsien word en dat die werker vervoer word op 'n manier wat nie ander werkers of die publiek in gevaar stel nie. Die werknemer moet dan in kwarantyn geplaas word of vir 'n mediese ondersoek of toetsing gestuur word. Terwyl die werknemer op sy toetsuitslae wag, moet hy in self-kwarantyn bly.

Die werkgewer is nie verplig om almal in die onderneming te toets nie, maar as 'n werknemer positief toets, moet die werkgewer persone identifiseer waarmee die werknemer kontak gehad het en hulle óf dit vir toetsing stuur of self-kwarantyn aanbeveel, afhangend daarvan of hulle simptome het of nie.

Moet die werkgewer vir die toetsing betaal?

Die werkgewer is nie verplig om die koste van privaat of openbare toetsgelde wat aangegaan is, te dra nie.

Moet die onderneming sluit indien 'n werknemer positief toets vir die koronavirus?

Nie outomaties nie. Die sluiting van die onderneming hang af van die aantal werknemers wat positief getoets het, die blootstelling van hierdie werknemers aan ander in die onderneming en die area van die onderneming wat geraak word.

As daar 'n positiewe geval van Covid-19 in 'n werkplek is, moet die werkgewer die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en die Nasionale Departement van Indiensneming en Arbeid onmiddellik in kennis stel. Hulle sal besluit of dit nodig is om die onderneming te sluit. Selfs as die owerhede bepaal dat dit nie nodig is om die onderneming te sluit nie, kan 'n onderneming om bedryfsredes besluit om tydelik te sluit - so 'n besluit is die keuse van die onderneming en is daar geen goedkeuring van 'n derde party nodig om onder sodanige omstandighede te heropen nie.

Is goedkeuring van die regering nodig om 'n onderneming te heropen?

As 'n onderneming gesluit het as gevolg van 'n positiewe toetsing van die werknemer, moet hy aandui dat hy alle stappe gedoen het om aan die regulasies en riglyne ten opsigte van die ontsmetting van die werkplek te voldoen. Die besigheid kan self weer oopmaak en vereis nie 'n formele permit van die regering nie.

As die onderneming deur die Departement van Indiensneming en Arbeid gesluit is, sal die onderneming toestemming van hulle moet bekom om weer oop te maak.

Moet die hele werkplek diep skoongemaak of ontsmet word deur 'n geregistreerde skoonmaakfirma?

Nee. As 'n werknemer positief toets, moet alle gebiede waar die werknemer gewerk of besoek het, deeglik met seep en water skoongemaak word en met 'n verdunde bleikmiddel opgevee word (verdun 30 ml bleikmiddel per liter water om 'n 0.1% te gee). As die gebied nie met seep en water skoongemaak kan word nie, moet dit versigtig met 'n bleikmiddel of 'n 70% alkoholoplossing afgewas word.

Die areas wat skoongemaak moet word sal met die spesifieke geval verband hou en sluit die kombuis, personeelkamer, personeelkafee, toiletgeriewe, trollies, mandjies, deurhandvatsels, werkstasies, rekenaars en toonbanke in. As groot oppervlaktes en 'n groot aantal voorwerpe skoongemaak en ontsmet moet word, sal dit moontlik wees dat die werkplek tydelik moet sluit terwyl dit gedoen word. Die diep skoonmaak hoef nie deur 'n geregistreerde skoonmaakfirma gedoen te word nie.

Indien 'n werknemer positief vir Covid-19 toets, moet alle ander werknemers in die onderneming ook getoets word?

Indien 'n werknemer positief toets, moet 'n onderhoud met alle ander werknemers in die onderneming gedoen word om hul blootstellingsvlak te bepaal en of hulle in kwarantyn moet geplaas word of nie.

Indien 'n werknemer in noue kontak (minder as 1 meter vir meer as 15 minute) met die positiewe werknemer was en Covid-19 simptome toon, moet hulle getoets word.

As 'n werknemer in noue kontak met die positiewe werknemer was en geen of onvoldoende PPE gehad het, maar geen Covid-19-simptome het nie, moet hulle 14 dae vanaf die laaste datum van kontak met die positiewe werknemer na die kwarantyn gestuur word. Hulle moet getoets word indien hulle simptome begin toon.

As 'n werknemer in noue kontak met die positiewe werknemer was, maar PPE het en geen Covid-19-simptome het nie, of as 'n werknemer nie in noue kontak met die positiewe werknemer was nie en geen Covid-19-simptome het nie, kan hulle aanhou werk, maar moet vir 14 dae self monitor. As hulle simptome begin toon, moet hulle dienooreenkomstig bestuur word.

As groepe werknemers positief getoets word, sal die betrokke groep moontlik in kwarantyn moet gaan en vra om getoets te word vir Covid-19-simptome.

Indien 'n werknemer positief toets, kan hy/sy slegs terugkeer werk toe indien hy/sy negatief getoets het?

Indien 'n werknemer positief toets, hoef hulle nie negatief te toets voordat hy/sy weer werk toe mag gaan nie. In plaas daarvan moet 'n werknemer terugkeer werk toe gebaseer op die volgende:

 • Simptoomlose positiewe Covid-19-pasiënt: 10 dae nadat positief getoets is vir Covid-19 terugkeer;
 • Covid-19-pasiënte met matige simptome: keer terug werk toe 10 dae nadat simptome vertoon word
 • Covid-19-pasiënte met ernstige simptome: Keer terug werk toe 10 dae nadat kliniese stabiliteit bereik is. Hierdie datum sal deur die hospitaalpersoneel bepaal word.
 • As die pasiënt vir toetsing gestuur is en op die uitslag wag terwyl hy in kwarantyn is, en dan negatief toets: keer terug na die werk nadat die negatiewe toetsuitslag ontvang is.
 • Kontakte in kwarantyn: keer 10 dae na potensiële blootstelling terug werk toe.

Is 'n werknemer geregtig op siekteverlof as hy siek is, of as die werknemer simptome het wat verband hou met Covid-19?

Ja. As u siek is of simptome het wat verband hou met Covid-19, moet u u werkgewer daarvan in kennis stel, self-kwarantyn en nie werk toe gaan nie. U is geregtig op betaalde siekteverlof ingevolge artikel 22 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes.

Wat gebeur as ek nie siekverlof oor het nie?

Indien u geen siekteverlof het nie, moet u werkgewer aansoek doen om 'n siektevoordeel ingevolge klousule 4 van die riglyn wat op 25 Maart 2020 uitgereik is oor die COVID-19 tydelike werkgewershulpskema kragtens regulasie 10 (8) van die regulasies uitgevaardig ingevolge artikel 27 (2) van die Wet op Rampbestuur.

Moet my werkgewer iemand inlig indien 'n werknemer positief getoets het vir Covid-19?

Ja. U werkgewer moet die Departement van Gesondheid inlig (die Covid-19-blitslyn kan geskakel word by 0800 02 9999) en die Departement van Indiensneming en Arbeid.

Mag daar teen werknemers gediskrimineer word indien hulle positief getoets het vir Covid-19?

Nee. Werkgewers moet toesien dat daar nie teen die werknemers gediskrimineer word nie as hulle positief getoets het vir Covid-19 ingevolge artikel 6 van die Wet op Gelyke Indiensneming, 1998.

Wat gebeur indien 'n werknemer Covid-19 in die werkplek opgedoen het?

Indien daar bewyse is dat 'n werknemer deur Covid-19 besmet geraak het omdat hulle in die werkplek blootgestel is, moet die werkgewer 'n eis tot skadevergoeding indien ingevolge die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes, 1993.

Benewens die verpligtinge van werknemers onder die OHSA, is elke werker verplig om te voldoen aan maatreëls wat deur hul werkgewer ingestel is soos vereis deur die riglyn: COVID-19 Beroepsgesondheids- en veiligheidsmaatreëls in werkplekke, 2020 (Uitgereik deur die Departement van Indiensneming en Arbeid op 29 April 2020).

Is daar 'n lae-risiko werkomgewing?

Alle werkplekke het ‘n mate van risiko, insluitend werkplekke soos hospitale wat baie streng gesondheids- en veiligheidsmaatreëls het. Werknemers kan 'n sleutelrol speel in die bestuur van risiko's in die werkplek deur:

 • Sosiale distansiëring te beoefen en te alle tye 1,5 meter van ander te bly
 • hande gereeld te was of te reinig
 • Goeie higiëne te oefen
 • Gesigsmaskers te dra of 'n gesigdekking te hê wanneer hulle in die openbaar is sowel as in gemeenskaplike breekareas, soos personeelkafees en rookareas.

As ek positief getoets het en na 10 dae toets iemand in my gesin positief, mag ek steeds teruggaan werk toe?

Onvoldoende data bestaan wêreldwyd om te bevestig of iemand wat voorheen COVID-19 gekontrakteer het, dit nie weer sal opdoen nie.

In die geval dat u 'n hoë risiko het, d.w.s. u in noue kontak met die persoon was en nie te alle tye 'n masker gedra het nie, word daar van u verwag om 10 dae self-kwarantyn toe te pas vanaf die toetsing van die persoon.

As u nie in noue kontak met die positiewe persoon was nie en u geen Covid-19 simptome het nie, kan u aanhou werk, maar u moet dan vir 10 dae uself monitor. As u simptome begin toon, moet u in self-kwarantyn gaan en toets indien nodig.

As u in noue kontak met die persoon was, maar ten alle tye 'n masker gedra het, kan u aanhou werk en daar sal van u verwag word om uself 10 dae lank vir simptome te monitor.

Wat is die verantwoordelikhede van werknemers?

Werknemers speel 'n belangrike rol in die bestuur van die verspreiding van Covid-19, en moet:

 • Die werkgewer onmiddellik in kennis stel indien hulle positief getoets het vir Covid-19 of in noue kontak met 'n positiewe persoon was.
 • Probeer soveel moontlik om altyd in dieselfde vervoer te reis, op dieselfde plek of in die produksielyn te werk en ruspouses te hou met dieselfde kollegas om fisieke afstandsmaatreëls in ag te neem. Dit help om die potensiële verspreiding van die infeksie te verminder en maak dit makliker vir die werkgewer en gesondheidsamptenare om vas te stel met wie werknemers kontak gehad het wat met Covid-19 besmet is.
 • Stel u werkgewer in kennis as u siek is en moenie werk toe gaan nie.
 • Neem verantwoordelikheid vir u eie gesondheid deur:
  • Sosiale distsansiëring te beoefen en te alle tye 1,5 meter van mekaar af bly
  • Gereeld hande te was of te reinig
  • Goeie higiëne te beoefen of gesigmaskers of gesigdekking in die openbaar te dra
 • Beoefen al die bogenoemde in u werkruimte sowel as in gemeenskaplike rusareas, soos personeelkafees en rookareas.

Ek werk in die landboubedryf – waar kan ek meer inligting bekom oor die bedryf tydens die inperkingsperiode?

Vir meer inligting oor die implikasies van die waarskuwingsvlakregulasies oor landbou en landbouverwerking, besoek: www.elsenburg.com